กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พรบ. พ.ศ 2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประเภทสินค้าภายใต้กฎหมาย
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

 • น้ำมันเบนซิน และน้ำมันที่คล้ายกัน
 • แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน
 • น้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
 • น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
 • น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน
 • ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
 • ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี) ก๊าซโพรเพนเหลว และก๊าซที่คล้ายกัน
 • ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
 • เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน
 • ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
 • เอทิลีน โพรพิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
 • น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน
 • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูนเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
 • อื่นๆ ตามที่กำหนดในกระทรวง

ตอนที่ 2 สินค้าเครื่องดื่ม

 • น้ำแร่เทียม น้ำโซดาและน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส
 • น้ำแร่ และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ หรือปรุงกลิ่นรสและเครื่องดืมอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ 02.03
 • น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม
 • หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก
 • อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 • อื่นๆ ตามที่กำหนดในกระทรวง

ตอนที่ 3 สินค้าเครื่องไฟฟ้า

 • เครื่องปรับอากาศ
 • โคมไฟฟ้าและโคมระย้า สำหรับติดเพดานหรือผนังแต่ไม่รวมถึงที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างกลางแจ้งหรือถนนหลวง
 • อื่นๆ ตามที่กำหนดในกระทรวง

ตอนที่ 4 สินค้าแบตเตอรี่

 • แบตเตอรี่

ตอนที่ 5 สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

 • แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่นๆ
 • อื่นๆ ตามที่กำหนดในกระทรวง

ตอนที่ 6 สินค้ารถยนต์

 • รถยนต์นั่ง
 • รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
 • รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ าหนักรถรวมน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม
 • อื่นๆ ตามที่กำหนดในกระทรวง

ตอนที่ 7 สินค้ารถจักรยานยนต์

 • รถจักรยานยนต์

ตอนที่ 8 สินค้าเรือ

 • เรือยอชต์ และยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญ
 • อื่นๆ ตามที่กำหนดในกระทรวง

ตอนที่ 9 สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

 • น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม
 • อื่นๆ ตามที่กำหนดในกระทรวง

ตอนที่ 10 สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

 • พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

ตอนที่ 11 สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต

 • หินอ่อนและหินแกรนิต

ตอนที่ 12 สินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศ

 • สารทำลายชั้นบรรยากาศประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเต็ดไฮโดรคาร์บอน
 • อื่นๆ ตามที่กำหนดในกระทรวง

ตอนที่ 13 สินค้าสุรา

 • สุราแช่
 • สุรากลั่น

ตอนที่ 14 สินค้ายาสูบ

 • ยาสูบ

ตอนที่ 15 สินค้าไพ่

 • ไพ่

ตอนที่ 16 สินค้าอื่นๆ

 • สินค้าอื่นๆ นอกจากตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 15 ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ตอนที่ 17 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

 • ไนต์คลับ ดิสโก้เธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ โดยให้หมายรวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยจัดให้มีการแสดงคนตรีหรือการแสดงอื่นดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา
 • สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด
 • อื่นๆ ตามที่กำหนดในกระทรวง

ตอนที่ 18 กิจการเสี่ยงโชค

 • สนามแข่งม้า
 • การออกสลากกินแบ่ง
 • อื่นๆ ตามที่กำหนดในกระทรวง

ตอนที่ 19 กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • สนามกอล์ฟ
 • อื่นๆ ตามที่กำหนดในกระทรวง

ตอนที่ 20 กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ

 • กิจการโทรคมนาคม
 • อื่นๆ ตามที่กำหนดในกระทรวง

ตอนที่ 21 บริการอื่นๆ นอกจากตอนที่ 17 ถึงตอนที่ 20 ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา