ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แบตเตอรี่"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(ประกาศกรมสรรพสามิต)
 
(มิได้แสดง 35 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 5 คน)
แถว 1: แถว 1:
 
==ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าแบตเตอรี่==
 
==ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าแบตเตอรี่==
  
===ความหมายทั่วไปของสินค้าแบตเตอรี่===
+
<span style="font-size:16px">'''ความหมายทั่วไปของสินค้าแบตเตอรี่''' </span>
 
[[File:แบตเตอรี่.jpg|thumb|แบตเตอรี่]]
 
[[File:แบตเตอรี่.jpg|thumb|แบตเตอรี่]]
 
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยน พลังงานเคมีที่เก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้เป็น 4 ชนิดดังนี้
 
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยน พลังงานเคมีที่เก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้เป็น 4 ชนิดดังนี้
แถว 8: แถว 8:
 
#'''แบตเตอรี่เชิงกล''' เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้แล้วนำกลับมาชาร์จประจุใหม่ได้ โดยการเปลี่ยนขั้วอิเล็กโทรดขั้วลบของแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว ซึ่งทำให้มีการชาร์จประจุอย่างรวดเร็ว เช่น แบตเตอรี่ชนิดอลูมิเนียม-อากาศ
 
#'''แบตเตอรี่เชิงกล''' เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้แล้วนำกลับมาชาร์จประจุใหม่ได้ โดยการเปลี่ยนขั้วอิเล็กโทรดขั้วลบของแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว ซึ่งทำให้มีการชาร์จประจุอย่างรวดเร็ว เช่น แบตเตอรี่ชนิดอลูมิเนียม-อากาศ
 
#'''แบตเตอรี่ผสม''' เป็นแบตเตอรี่ที่มีเซลล์ของเชื้อเพลิงผสมอยู่ โดยขั้วอิเล็กโทรดข้างหนึ่งเป็นก๊าซและอีกข้างหนึ่งเป็นขั้วของตัวมันเอง เช่น แบตเตอรี่ชนิดซิงค์-โบรมีน
 
#'''แบตเตอรี่ผสม''' เป็นแบตเตอรี่ที่มีเซลล์ของเชื้อเพลิงผสมอยู่ โดยขั้วอิเล็กโทรดข้างหนึ่งเป็นก๊าซและอีกข้างหนึ่งเป็นขั้วของตัวมันเอง เช่น แบตเตอรี่ชนิดซิงค์-โบรมีน
===ความหมายสินค้าแบตเตอรี่ของกรมสรรพสามิต===
+
<span style="font-size:16px">'''ความหมายสินค้าแบตเตอรี่ของกรมสรรพสามิต''' <br></span>
แบตเตอรี่ คืออุปกรณ์ที่บรรจุพลังงานไฟฟ้าในรูปของพลังงานเคมีแล้วจ่ายเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงออกไปใช้งาน  ประเภทของแบตเตอรี่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบตเตอรี่แห้ง (Dry Cell) และ แบตเตอรี่น้ำ (Storage Battery)
+
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แบตเตอรี่ หมายความว่า เซลล์หรือหมู่เซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรมหรืออย่างขนานหรือทั้ง 2 อย่าง และสามารถเก็บพลังงานและให้พลังงานไฟฟ้าได้ ประเภทของแบตเตอรี่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบตเตอรี่แห้ง (Dry Cell) และ แบตเตอรี่น้ำ (Storage Battery)
#'''แบตเตอรี่แห้ง (Dry Cell)'''  มีคุณสมบัติในการให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากการแปลงผันพลังงานโดยกระบวนการเคมีไฟฟ้า เมื่อใช้งานจนหมดหรือพลังไฟฟ้าหมด มักต้องทิ้งไปไม่สามารถนำไปบรรจุไฟฟ้ากลับให้เต็มใหม่ได้ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่มือถือ มีทั้งใช้แล้วทิ้งและสามารถนำมาบรรจุไฟฟ้าใหม่ (Recharge) ได้
+
 
#'''แบตเตอรี่น้ำ (Storage Battery)''' มีคุณสมบัติในการใช้งานคือ เมื่อใช้แบตเตอรี่พลังงานเคมีภาพในแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงจ่ายกระแสไฟตรงออกมา และเมื่อใช้งานจนไฟฟ้าหมดหรือเลิกใช้งาน สามารถนำแบตเตอรี่ไปบรรจุไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ เพื่อปรับสภาพทางเคมีให้กลับสู่สภาพเดิมได้ หรือสามารถใช้งานแบตเตอรี่กลับไปกลับมาได้เป็นเวลานานจนกว่าแบตเตอรี่น้ำนั้นจะเสื่อมสภาพ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่เรือยนต์
+
==คุณลักษณะสินค้า==
<!--
+
[[file:Detail-battery.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะแบตเตอรี่]]
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ตอนที่ 8 สินค้าอื่น ๆ (4) แบตเตอรี่ ปัจจุบันในการเสียภาษีอ้างอิงตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527, ประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพ
+
สามิต ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 และวันที่ 25 มิถุนายน 2540 (กรมสรรพสามิต: http://www.excise.go.th/KNOWLEDGE/GOODS_KNOW/BATTERY/index.htm)
+
-->
+
==คุณลักษณะแบตเตอรี่==
+
[[file:Deatil-battery.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะรถจักรยานยนต์]]<!---->
+
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! ลำดับที่
 
! ลำดับที่
! คุณลักษณะสินค้า
+
! ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ
 
! ความหมาย
 
! ความหมาย
 
|-
 
|-
| align="center" | 1
+
| width="60px" align="center" | 1
| ชื่อ
+
| width="160px" | ชื่อ
| ชื่อหรือชนิดของแบตเตอรี่
+
| width="680px" | ชื่อหรือชนิดของแบตเตอรี่
|-
+
|- style="vertical-align:top"
| align="center" | 2
+
| align="center" | 2
| จำนวน
+
| เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือไม่
| จำนวนของสินค้าแบตเตอรี่
+
| เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือไม่ เพราะเป็นเงื่อนไขในการเก็บภาษีในอัตราศูนย์
|-
+
|- style="vertical-align:top"
|  align="center" | 3
+
| align="center" | 3
| มูลค่าสินค้า
+
| มูลค่าของสินค้าแบตเตอรี่
+
|-
+
align="center" | 4
+
| ราคาขายปลีก
+
| ตามร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต “ราคาขายปลีก” หมายความว่า ราคาขายต่อหน่วยที่ขายตรงให้แก่ผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายโดยสุจริตและเปิดเผยในตลาดปกติ
+
|-
+
align="center" | 5
+
 
| ราคาขายปลีกแนะนำ
 
| ราคาขายปลีกแนะนำ
| ตามร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต “ราคาขายปลีกแนะนำ”  หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนำที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า กำหนดให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายโดยสุจริตและเปิดเผยในตลาดปกติ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ที่องค์กรของรัฐบาลเสียแทนผู้ขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร และภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
+
| ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขายสินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ
 +
|- style="vertical-align:top"
 +
| align="center" | 4
 +
| เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ
 +
| ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
 +
|- style="vertical-align:top"
 +
| align="center" | 5
 +
| เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่
 +
| ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
 
|}
 
|}
  
 +
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
  
==กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง==
+
===พระราชบัญญัติ===
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอรี่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C007/%C007-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BE08/%BE08-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/066/31.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต จากแบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ลงวันที่ วันที่ 17 กรกฏาคม 2540]
+
===กฎกระทรวง===
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/013/7.PDF กฏกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากการบริจาคและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนภาษีเนื่องจากสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2542]
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 10)]
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c007/%c007-2e-2542-a0001.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคืนภาษีสำหรับแบตเตอรี่ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือ เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2542]
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF กฎกระทรวง การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 15)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/D/096/98.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2544]
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 17)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0D/00144723.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ลงวันที่ 27 มกราคม 2547]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29) ]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00179159.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์เงื่อนไขสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548]
+
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/012/53.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 88)]
+
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2547/D/117/007.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมีหลักประกัน]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23  (เลขอ้างอิง 252) ]
 +
 
 +
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298627.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 102) ]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296521.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 113)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293316.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (เลขอ้างอิง 140)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290549.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 97)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290568.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (เลขอ้างอิง 105)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza5/~edisp/uatucm309818.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา (เลขอ้างอิง 177)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/ประกาศกรมสรรพสามต/img-200217135029.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่ 2)  (เลขอ้างอิง 458) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290588.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้าและการทำบัญชีคุมสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน (เลขอ้างอิง 81)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/ประกาศกรมสรรพสามต/img-200410105212.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 11) (เลขอ้างอิง 495) ]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/img-200508121056.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปิดทำการชั่วคราว (เลขอ้างอิง 502)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/ประกาศกรมสรรพสามต/img-200410102952.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่งเอกสารให้หน่วยงานของกรมสรรพสามิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 489)]
  
 
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอรี่ ==
 
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอรี่ ==
{| class="wikitable"
+
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
! ประเภทที่
+
! rowspan=3 style="width: 6%;"| ประเภทที่
! รายการ
+
! rowspan=3 style="width: 49%;"|รายการ
! อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ
+
! colspan=3 style="width: 31%;"| อัตราภาษี
! ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
+
 
|-
 
|-
|
+
! rowspan=2 style="width: 15%;"|ตามมูลค่าร้อยละ
| ตอนที่ 8 สินค้าอื่นๆ<br>สินค้าอื่นๆนอกจากตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 7 ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษีกา
+
! colspan=2 style="width: 16%;"|ตามปริมาณ
|
+
|
+
 
|-
 
|-
| 08.90(4)
+
! style="width: 8%;"|หน่วย
 +
! style="width: 8%;"|หน่วยละ (บาท)
 +
|-
 +
| align="center" | 04.01
 
| แบตเตอรี่
 
| แบตเตอรี่
 +
|
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 08.90(4)(4.1)
+
|  
| (4.1) แบตเตอรี่
+
| width="480px" |(1) แบตเตอรี่
| align="center" | 30
+
| width="280px" align="center" | 8
| align="center" | 10
+
|
|-
+
|
| 08.90(4)(4.2)
+
|- style="vertical-align:top;"
| (4.2) แบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิต
+
|  
| align="center" | 30
+
| (2) แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
| align="center" | 5
+
| align="center" | 0
 +
|  
 +
|  
 
|}
 
|}
 +
 +
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอรี่ ==
 +
 +
[http://etrs.beehive.asia/taxRecommendation/searchTaxDuty/battery ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอรี่] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าแบตเตอรี่ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
  
 
==แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล==
 
==แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! หมายเลขแบบ
+
! style="width: 10%;"| หมายเลขแบบ
! ชื่อแบบ
+
! style="width: 70%;"|  ชื่อแบบ
! ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
+
! style="width: 20%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-04
+
| ภส.01-01
| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
+
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-04.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-04instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps01-01-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-04filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps01-01-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-05
+
| ภส.02-01
| แบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
+
| แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-05.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-05instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps02-01-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-05filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps02-01-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-12
+
| ภส.03-01
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต
+
| แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-12.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-12instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-01-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-12filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps03-01-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-15
+
| ภส.03-01/2
| แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
+
| แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-15.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-15instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-01-2-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-15filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps03-01-2-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-28
+
| ภส.03-07
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
+
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-28.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-28instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-07-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-28filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps03-07-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-28/1
+
| ภส.03-10
| แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า
+
| แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-28-1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-28-1instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-10-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-28-1filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps03-10-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-29
+
| ภส.03-11
| แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
+
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 
|
 
|
*[[media:Ps01-29.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-29instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-11-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-29filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps03-11-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-29/1ก
+
| ภส.05-01
| แบบแจ้งการตรวจสอบสินค้าและกำกับการขนสินค้าที่ขอยกเว้นภาษี
+
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-29-1ก.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-29-1กinstruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-01-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-29-1กfilled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-01-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-29/1ข
+
| ภส.05-02
| แบบแจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปลายทางเพื่อตรวจสอบสินค้าที่ขอยกเว้นภาษี
+
| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-29-1ข.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-29-1ขinstruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-02-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-29-1ขfilled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-02-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-29/1ค
+
| ภส.05-03
| แบบบัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตและบัญชีประจำวัน
+
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-29-1ค.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-29-1คinstruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-03-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-29-1คfilled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-03-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-30
+
| ภส.05-04
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
+
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
 
|
 
|
*[[media:Ps01-30.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-30instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-04-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-30filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-04-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-34
+
| ภส.05-04/1
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิต
+
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
 
|
 
|
*[[media:Ps01-34.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-34instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-04-1-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-34filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-04-1-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-35
+
| ภส.05-04/2
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี
+
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 
|
 
|
*[[media:Ps01-35.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-35instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-04-2-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-35filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-04-2-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-37
+
| ภส.05-05
| แบบคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
+
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-37.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-37instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-05-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-37filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-05-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-38
+
| ภส.05-06
| แบบรายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
+
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-38.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-38instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-06-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-38filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-06-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-39
+
| ภส.05-12
| แบบคำขอรับคืนภาษีสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
+
| คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-39.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-39instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-12-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-39filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-12-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-42
+
| ภส.05-12/1
| แบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า
+
| รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-42.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-42instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-12-1-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-42filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-12-1-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-44
+
| ภส.05-13
| แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม
+
| คำขอคืนภาษีสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzix/~edisp/uatucm321474.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-44instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-13-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-13-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-01
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-01-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps07-01-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-02
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-02-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps07-02-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-03
 +
| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-03-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-03-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-04
 +
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-04-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-04-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| บต.01
 
| บต.01
| แบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
+
| คำขอยกเว้นภาษีอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
 
|
 
|
 
*[[media:Bt01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
 
*[[media:Bt01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
*[[media:Bt01instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Bt01-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Bt01filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Bt01-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| บต.02
 
| บต.02
| แบบคำขอลงทะเบียนและใบลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
+
| คำขอลงทะเบียนและใบลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
+
 
|
 
|
 
*[[media:Bt02.pdf|แบบฟอร์ม]]  
 
*[[media:Bt02.pdf|แบบฟอร์ม]]  
*[[media:Bt02instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Bt02-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Bt02filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Bt02-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| บต.03-01
 
| บต.03-01
| แบบบัญชีประจำวันแสดงการรับ การจ่าย และจำนวนคงเหลือวัตถุดิบแบตเตอรี่ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
+
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์
 
|
 
|
 
*[[media:Bt03-01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
 
*[[media:Bt03-01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
*[[media:Bt03-01instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Bt03-01-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Bt03-01filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Bt03-01-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| บต.03-02
 
| บต.03-02
| แบบบัญชีประจำวันแสดงการผลิต การจำหน่ายและจำนวนคงเหลือสิ่งของอื่นที่ใช้แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
+
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่ายสิ่งของอื่นที่ใช้แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
 
|
 
|
 
*[[media:Bt03-02.pdf|แบบฟอร์ม]]  
 
*[[media:Bt03-02.pdf|แบบฟอร์ม]]  
*[[media:Bt03-02instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Bt03-02-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Bt03-02filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Bt03-02-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| บต.03-02ก
+
| บต.03-02 ก
| แบบบัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายแบตเตอรี่ที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต
+
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ การจ่าย วัตถุดิบแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์
 
|
 
|
*[[media:Bt03-02ก.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:Bt03-02k.pdf|แบบฟอร์ม]]  
*[[media:Bt03-02กinstruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Bt03-02k-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Bt03-02กfilled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Bt03-02k-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| บต.04
 
| บต.04
| แบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต การจำหนายและยอดคงเหลือสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
+
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 
|
 
|
 
*[[media:Bt04.pdf|แบบฟอร์ม]]  
 
*[[media:Bt04.pdf|แบบฟอร์ม]]  
*[[media:Bt04instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Bt04-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Bt04filled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Bt04-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| บต.04ก
+
| บต.04 ก
| แบบงบเดือนแสดงการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
+
| งบเดือนแสดงรายการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 
|
 
|
*[[media:Bt04ก.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:Bt04k.pdf|แบบฟอร์ม]]  
*[[media:Bt04กinstruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Bt04k-instruction-battery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Bt04กfilled-battery.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Bt04k-filled-battery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|}
 
|}
  
 
==การคำนวณภาษี==
 
==การคำนวณภาษี==
{{การคำนวณภาษี}}
+
สินค้าแบตเตอรี่ได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว
 +
===วิธีการคำนวณภาษี===
 +
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า<br>
 +
ภาษีพึงชำระ ​=  ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)
 +
 
 
===ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
 
===ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
<u>'''กรณีที่ผลิตในประเทศ'''</u><br>
+
สมมุติราคาขายปลีกแนะนำของแบตเตอรี่คือ 3,500 บาท/ลูก (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีสินค้าแบตเตอรี่จำนวน 20 ลูก<br>
บริษัท แบตเตอรี่ไทยแลนด์ จำหน่ายแบตเตอรี่ จำนวน 40 ลูก ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ลูกละ 150 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 10
+
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า<br>
ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษี
+
ภาษีสรรพสามิต = (3,500 x 0.08) x 20 ลูก = 5,600 บาท<br>
                        = (40 x 150) x 10/100
+
ภาษีพึงชำระ ​=  ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x อัตราภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)<br>
                        = 600 บาท
+
ภาษีพึงชำระ ​= 5,600 + (5,600​ x 0.1) = 6,160 บาท
<u>'''กรณีที่คำนวณภาษีแบบแยกนอก'''</u><br>
+
 
บริษัท แบตเตอรี่ไทยแลนด์ จำหน่ายแบตเตอรี่ จำนวน 40 ลูก ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ไม่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ลูกละ 133.50 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 10
+
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าแบตเตอรี่==
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษี/1-(1.1x อัตราภาษี)
+
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าแบตเตอรี่ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าแบตเตอรี่ [[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าแบตเตอรี่|ดังนี้]]
                        = (133.50 x 40) x 0.10 / 1–(1.1 x 0.10)
+
==ข้อเสนอแนะ==
                        = 600 บาท
+
หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 07:31, 19 มิถุนายน 2563

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าแบตเตอรี่

ความหมายทั่วไปของสินค้าแบตเตอรี่

แบตเตอรี่

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยน พลังงานเคมีที่เก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้เป็น 4 ชนิดดังนี้

  1. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้แล้วไม่สามารถนำกลับมาชาร์จประจุเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือที่มักเรียกกันว่า “ถ่าน” มีอยู่หลายชนิด เช่น ถ่านอัลคาไลน์ ถ่านลิเทียม เป็นต้น แบตเตอรี่แบบนี้มีหลายขนาด ใช้ในวิทยุ นาฬิกา เก็บพลังงานได้สูง อายุการใช้งานสูง แต่เมื่อถูกใช้หมดจะกลายเป็นขยะมลพิษ
  2. แบตเตอรี่ทุติยภูมิ เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้แล้วสามารถนำกลับมาชาร์จประจุเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่มือถือ และถ่านรุ่นใหม่ๆ เป็นต้น
  3. แบตเตอรี่เชิงกล เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้แล้วนำกลับมาชาร์จประจุใหม่ได้ โดยการเปลี่ยนขั้วอิเล็กโทรดขั้วลบของแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว ซึ่งทำให้มีการชาร์จประจุอย่างรวดเร็ว เช่น แบตเตอรี่ชนิดอลูมิเนียม-อากาศ
  4. แบตเตอรี่ผสม เป็นแบตเตอรี่ที่มีเซลล์ของเชื้อเพลิงผสมอยู่ โดยขั้วอิเล็กโทรดข้างหนึ่งเป็นก๊าซและอีกข้างหนึ่งเป็นขั้วของตัวมันเอง เช่น แบตเตอรี่ชนิดซิงค์-โบรมีน

ความหมายสินค้าแบตเตอรี่ของกรมสรรพสามิต
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แบตเตอรี่ หมายความว่า เซลล์หรือหมู่เซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรมหรืออย่างขนานหรือทั้ง 2 อย่าง และสามารถเก็บพลังงานและให้พลังงานไฟฟ้าได้ ประเภทของแบตเตอรี่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบตเตอรี่แห้ง (Dry Cell) และ แบตเตอรี่น้ำ (Storage Battery)

คุณลักษณะสินค้า

คุณลักษณะแบตเตอรี่
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ ความหมาย
1 ชื่อ ชื่อหรือชนิดของแบตเตอรี่
2 เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือไม่ เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือไม่ เพราะเป็นเงื่อนไขในการเก็บภาษีในอัตราศูนย์
3 ราคาขายปลีกแนะนำ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขายสินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ
4 เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
5 เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอรี่

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
04.01 แบตเตอรี่
(1) แบตเตอรี่ 8
(2) แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอรี่

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอรี่ เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าแบตเตอรี่ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01 แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01/2 แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-10 แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ภส.05-05 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12 คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12/1 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-13 คำขอคืนภาษีสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
บต.01 คำขอยกเว้นภาษีอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
บต.02 คำขอลงทะเบียนและใบลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
บต.03-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์
บต.03-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่ายสิ่งของอื่นที่ใช้แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
บต.03-02 ก บัญชีประจำวันแสดงการรับ การจ่าย วัตถุดิบแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์
บต.04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
บต.04 ก งบเดือนแสดงรายการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

การคำนวณภาษี

สินค้าแบตเตอรี่ได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว

วิธีการคำนวณภาษี

ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

สมมุติราคาขายปลีกแนะนำของแบตเตอรี่คือ 3,500 บาท/ลูก (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีสินค้าแบตเตอรี่จำนวน 20 ลูก
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิต = (3,500 x 0.08) x 20 ลูก = 5,600 บาท
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x อัตราภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)
ภาษีพึงชำระ ​= 5,600 + (5,600​ x 0.1) = 6,160 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าแบตเตอรี่

เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าแบตเตอรี่ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าแบตเตอรี่ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม