ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การออกสลากกินแบ่ง"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 1: แถว 1:
เข้าชมรายละเอียดของบริการ การออกสลากกินแบ่ง ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 [[การออกสลากกินแบ่ง(พรบ. พ.ศ.2560)|คลิกที่นี่]]
 
 
[[File:Thai-lottery.png|thumb|Thai lottery]]
 
[[File:Thai-lottery.png|thumb|Thai lottery]]
 
=== ความหมายของบริการสลากกินแบ่ง ===
 
=== ความหมายของบริการสลากกินแบ่ง ===
แถว 5: แถว 4:
 
:*งวด 1 มกราคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 30 ธันวาคม ปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่
 
:*งวด 1 มกราคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 30 ธันวาคม ปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่
 
:*งวด 1 พฤษภาคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคม เนื่องจากตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ
 
:*งวด 1 พฤษภาคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคม เนื่องจากตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ
<br />
+
 
 
:ปัจจุบันสำนักงานฯ จัดพิมพ์และจำหน่ายสลากงวดละไม่ต่ำกว่า 50 ชุด โดยชุดที่ 01-50 เป็นสลากธรรมดา ชุดที่ 51-100 เป็นสลากการกุศล ตัวเลขเหมือนกันทุกชุด ชุดละ 1,000,000 ฉบับ มักจะขายเป็นคู่ นั่นคือหนึ่งใบจะมีหมายเลขเดียวกันสองชุด ทำให้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นสองเท่าจากที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหากสลากมีเพียงหมายเลขชุดเดียว อันเนื่องจากการแบ่งขายหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาด หากถูกรางวัลก็จะได้รับเงินรางวัลไปชุดเดียว หรือถ้าถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งประเภทในสลากใบเดียวกัน ก็รับเงินรางวัลไปตามจำนวนที่ถูก
 
:ปัจจุบันสำนักงานฯ จัดพิมพ์และจำหน่ายสลากงวดละไม่ต่ำกว่า 50 ชุด โดยชุดที่ 01-50 เป็นสลากธรรมดา ชุดที่ 51-100 เป็นสลากการกุศล ตัวเลขเหมือนกันทุกชุด ชุดละ 1,000,000 ฉบับ มักจะขายเป็นคู่ นั่นคือหนึ่งใบจะมีหมายเลขเดียวกันสองชุด ทำให้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นสองเท่าจากที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหากสลากมีเพียงหมายเลขชุดเดียว อันเนื่องจากการแบ่งขายหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาด หากถูกรางวัลก็จะได้รับเงินรางวัลไปชุดเดียว หรือถ้าถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งประเภทในสลากใบเดียวกัน ก็รับเงินรางวัลไปตามจำนวนที่ถูก
  
แถว 13: แถว 12:
 
:* กระทำกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
:* กระทำกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  
;วิธีตรวจดูสลากบาร์โค้ดด้วยตนเองในเบื้องต้น
+
;วิธีตรวจดูสลากเบื้องต้น
 
# เนื้อกระดาษสลากมีความบาง แต่เหนียว  
 
# เนื้อกระดาษสลากมีความบาง แต่เหนียว  
 
# รูปภาพสลากมีความคมชัด ตัวเลข และตัวอักษรมีความคมชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  
 
# รูปภาพสลากมีความคมชัด ตัวเลข และตัวอักษรมีความคมชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  
 
# ลายน้ำรูปนกวายุภักษ์เมื่อส่องกับแสงสีขาว มีความคมชัด เห็นเป็นรูปนกวายุภักษ์สีขาวและสีเทา (Two Tone) กระจายทั่วใบสลาก
 
# ลายน้ำรูปนกวายุภักษ์เมื่อส่องกับแสงสีขาว มีความคมชัด เห็นเป็นรูปนกวายุภักษ์สีขาวและสีเทา (Two Tone) กระจายทั่วใบสลาก
 
# เส้นไหมเมื่อส่องกับแสงสีม่วง เรืองแสงสม่ำเสมอเท่ากันทุกเส้นและมีความคมชัด  
 
# เส้นไหมเมื่อส่องกับแสงสีม่วง เรืองแสงสม่ำเสมอเท่ากันทุกเส้นและมีความคมชัด  
# หมึก Anti Copy หรือ หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขสีส้มเพื่อป้องกันการปลอมแปลง เมื่อมองด้วยตาเปล่า มีสีส้มสว่างชัดเจน 
 
# ตัวหนังสือภาษาไทยที่กำกับตัวเลขด้านข้างของสลาก มีความบางและระยะห่างระหว่างตัวอักษรน้อย
 
  
อ้างอิงจาก : เนื้อหาความรู้บนเวบไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการพิสูจน์สลาก ลงวันที่ 24/12/2555 http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=120
+
อ้างอิงจาก : เนื้อหาความรู้บนเวบไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการพิสูจน์สลาก ลงวันที่ 31/07/2562 http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=120
  
 
==คุณลักษณะสลากกินแบ่ง==
 
==คุณลักษณะสลากกินแบ่ง==
แถว 65: แถว 62:
  
 
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
 
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบริการสลากกินแบ่งในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
+
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/127/7.PDF พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
===พระราชบัญญัติ===
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/127/70.PDF พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00123629.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2)]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]
 +
 
 +
===กฎกระทรวง===
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 17)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29) ]
 +
 
 +
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
 +
 
 +
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza5/~edisp/uatucm309818.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา (เลขอ้างอิง 177) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107) ]
  
 
== พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของสลากกินแบ่ง ==
 
== พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของสลากกินแบ่ง ==
: ในส่วนของบริการสลากกินแบ่ง ซึ่งมีรายได้จากการออกสลากกินแบ่ง มีการจัดเก็บภาษีตามมูลค่า ไม่มีการจัดเก็บตามปริมาณ โดยมีการกำหนดอัตราการจัดเก็บสูงสุด แต่อัตราภาษีที่ได้รับการจัดเก็บเป็น 0 เพราะเนื่องจากเป็นบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
+
{| class="wikitable" style="width: 70%;"
{| class="wikitable"
+
! rowspan=3 style="width: 5%;"| ประเภทที่
! ประเภทที่
+
! rowspan=3 style="width: 30%;"|รายการ
! รายการ
+
! colspan=3 style="width: 30%;"| อัตราภาษี
! อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ
+
! ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
+
 
|-
 
|-
| 10.02
+
! rowspan=2 style="width: 10%;"|ตามมูลค่าร้อยละ
| การออกสลากกินแบ่ง
+
! colspan=2 style="width: 10%;"|ตามปริมาณ
| align="center" | 20
+
|-
| align="center" | ยกเว้นภาษี
+
! style="width: 8%;"|หน่วย
 +
! style="width: 8%;"|หน่วยละ (บาท)
 +
|-
 +
| 18.02
 +
| (1) รายรับของการออกสลากกินแบ่ง
 +
| align="center" | 0
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| 18.90
 +
| อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 +
align="center" | 30
 +
|
 +
|
 
|}
 
|}
  
 
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรายได้จากสลากกินแบ่ง ==
 
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรายได้จากสลากกินแบ่ง ==
[http://etrs.excise.go.th/web/index.php?domain=Lottery ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรายได้สลากกินแบ่ง] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้ารถยนต์ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
+
[http://etrs.beehive.asia/taxRecommendation/searchTaxDuty/Lottery ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรายได้สลากกินแบ่ง] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้ารถยนต์ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
+
 
 
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! หมายเลขแบบ
+
! style="width: 10%;"| หมายเลขแบบ
! ชื่อแบบ
+
! style="width: 70%;"|  ชื่อแบบ
! ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
+
! style="width: 20%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-04
+
| ภส.01-01
| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
+
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-04.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:ps01-04-instruction-lottery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps01-01-instruction-lottery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps01-01-filled-lottery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-05
+
| ภส.02-02
| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
+
| แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-05.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298969.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:ps01-05-instruction-lottery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps02-02-instruction-lottery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps02-02-filled-lottery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-12ก
+
| ภส.03-08
| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 102 ทวิ (1) และ (2)
+
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  (สำหรับสถานบริการ)
 
|
 
|
*[[media:Ps01-12ก.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298741.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-12a-instruction-lottery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-08-instruction-lottery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps03-08-filled-lottery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-33ก
+
| ภส.03-11
| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
+
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 
|
 
|
*[[media:Ps01-33ก.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-33a-instruction-lottery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-11-instruction-lottery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps03-11-filled-lottery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-42ก
+
| ภส.05-17
| งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
+
| แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-42ก.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298153.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-42a-instruction-lottery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-17-instruction-lottery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps05-17-filled-lottery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-44ก
+
| ภส.07-05
| แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ
+
| บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-44ก.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322634.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-44a-instruction-lottery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps07-05-instruction-lottery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps07-05-filled-lottery.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-06
 +
| งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322633.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-06-instruction-lottery.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-06-filled-lottery.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|}
 
|}
  
 
==การคำนวณภาษี==
 
==การคำนวณภาษี==
 
{{การคำนวณภาษีบริการ}}
 
{{การคำนวณภาษีบริการ}}
 +
"ภาษีบริการสลากกินแบ่ง"  =  รายรับการออกสลากกินแบ่ง  x  อัตราภาษีสรรพสามิต
 +
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
 +
ตัวอย่างการคำนวณภาษี
 +
อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 0
  
 +
ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10
  
"ภาษีบริการสลากกินแบ่ง"  = รายรับการออกสลากกินแบ่ง  x  อัตราภาษีสรรพสามิต
+
ตัวอย่าง การออกสลากกินแบ่ง มีรายรับ จำนวน 10,000,000บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 +
 
 +
วิธีการคำนวณ
 +
 
 +
      รายรับของการออกสลากกินแบ่ง = 10,000,000 บาท
 +
 
 +
      ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 10,000,000 * 7/107= 6,542,056.07 บาท
 +
 
 +
      ฐานรายรับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม =10,000,000 - 6,542,056.07 = 93,457,943.92 บาท
 +
 
 +
      ภาษีสรรพสามิต= 93,457,943.92 * 0/100 = 0 บาท
 +
 
 +
      ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 0 * 10/100 = 0 บาท
 +
 
 +
      รวมทั้งสิ้น = 0 + 0= 0 บาท
 +
 
 +
      รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น= 0 บาท
 +
 
 +
<u>กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม</u>
 +
 
 +
ภาษีสรรพสามิต
 +
 
 +
      = 10,000,000 * 0/100= 0 บาท
 +
 
 +
ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10
 +
 
 +
      = 0 * 10/100= 0 บาท
 +
 
 +
รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น
  
[[en:Lottery Issuance]]
+
      = 0 + 0 = 0 บาท

รุ่นเมื่อ 13:41, 16 เมษายน 2563

Thai lottery

ความหมายของบริการสลากกินแบ่ง

สลากกินแบ่ง หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวย คือล็อตเตอรีชนิดหนึ่งในประเทศไทย ผู้ที่ต้องการจะขายต้องขออนุญาตจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน ในปัจจุบันออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ยกเว้น
 • งวด 1 มกราคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 30 ธันวาคม ปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่
 • งวด 1 พฤษภาคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคม เนื่องจากตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ
ปัจจุบันสำนักงานฯ จัดพิมพ์และจำหน่ายสลากงวดละไม่ต่ำกว่า 50 ชุด โดยชุดที่ 01-50 เป็นสลากธรรมดา ชุดที่ 51-100 เป็นสลากการกุศล ตัวเลขเหมือนกันทุกชุด ชุดละ 1,000,000 ฉบับ มักจะขายเป็นคู่ นั่นคือหนึ่งใบจะมีหมายเลขเดียวกันสองชุด ทำให้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นสองเท่าจากที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหากสลากมีเพียงหมายเลขชุดเดียว อันเนื่องจากการแบ่งขายหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาด หากถูกรางวัลก็จะได้รับเงินรางวัลไปชุดเดียว หรือถ้าถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งประเภทในสลากใบเดียวกัน ก็รับเงินรางวัลไปตามจำนวนที่ถูก
สลากกินแบ่งรัฐบาล พิมพ์โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคลในลักษณะรัฐวิสาหกิจ กระทำการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 5 ดังนี้
 • ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากและสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความเห็นชอบ
 • กระทำกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
วิธีตรวจดูสลากเบื้องต้น
 1. เนื้อกระดาษสลากมีความบาง แต่เหนียว
 2. รูปภาพสลากมีความคมชัด ตัวเลข และตัวอักษรมีความคมชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 3. ลายน้ำรูปนกวายุภักษ์เมื่อส่องกับแสงสีขาว มีความคมชัด เห็นเป็นรูปนกวายุภักษ์สีขาวและสีเทา (Two Tone) กระจายทั่วใบสลาก
 4. เส้นไหมเมื่อส่องกับแสงสีม่วง เรืองแสงสม่ำเสมอเท่ากันทุกเส้นและมีความคมชัด

อ้างอิงจาก : เนื้อหาความรู้บนเวบไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการพิสูจน์สลาก ลงวันที่ 31/07/2562 http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=120

คุณลักษณะสลากกินแบ่ง

คุณลักษณะสลากกินแบ่ง
ลำดับที่ คุณลักษณะสินค้า ความหมาย
1 สัญลักษณ์ประจำสลาก เป็นภาพหรือเครื่องหมายใดๆ ประจำสลากแต่ละฉบับโดยแต่ละงวด
2 งวดที่ งวดที่ออกรางวัลของสลาก
3 ตัวอักษรกำกับใต้เลขประจำสลาก ตัวอักษรกำกับใต้เลขประจำสลาก
4 เลขพิสูจน์สลากจำนวน 16 หลัก เป็นเลขสำหรับเครื่องตรวจและสั่งจ่ายเงินรางวัล
5 รหัสบาร์โค้ด เป็นสื่อประจำตัวสลาก สำหรับอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสลากแต่ละฉบับจะมีรหัสบาร์โค้ดไม่เหมือนกัน
6 วันที่ระบุวันที่ออกผลสลาก วันที่ระบุวันที่ออกผลสลาก
7 เลขประจำสลาก เลขประจำสลาก
8 ชุดที่ หมายเลขชุดของสลาก

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของสลากกินแบ่ง

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
18.02 (1) รายรับของการออกสลากกินแบ่ง 0
18.90 อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 30

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรายได้จากสลากกินแบ่ง

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรายได้สลากกินแบ่ง เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้ารถยนต์ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-08 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (สำหรับสถานบริการ)
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-17 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-05 บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-06 งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

การคำนวณภาษี

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต 

วิธีการคำนวณภาษี

การคำนวณภาษี/ฐานภาษี

การเสียภาษีภาษีตามมูลค่า ให้ถือมูลค่าตามค่าบริการ โดยรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ

ค่าบริการ หมายถึง ต้นทุน + กำไร โดยที่ไม่รวมภาษี
มูลค่า = ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ดังนั้น

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต

หากยังไม่ทราบค่าภาษีสรรพสามิต แล้วจะคำนวณค่าภาษีได้อย่างไร ?

ดังนั้น จึงแก้สมการเพื่อคำนวณค่าภาษีสรรพสามิต ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษี

กำหนดให้

T = ภาษีสรรพสามิต, A = ค่าบริการ, R = อัตราภาษี, 0.1T = ภาษีเพื่อมหาดไทย

จะได้

T = (A + T + 0.1T)R
T = (A + 1.1T)R
T = AR + 1.1TR
T - 1.1TR = AR
T(1 - 1.1R) = AR
T = AR/(1-1.1R)

ดังนั้น แทนค่าสัญลักษณ์ได้ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = ค่าบริการ x อัตราภาษี / (1 - (1.1 x อัตราภาษี))

"ภาษีบริการสลากกินแบ่ง" = รายรับการออกสลากกินแบ่ง x อัตราภาษีสรรพสามิต

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

ตัวอย่างการคำนวณภาษี อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 0

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10

ตัวอย่าง การออกสลากกินแบ่ง มีรายรับ จำนวน 10,000,000บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีการคำนวณ

   รายรับของการออกสลากกินแบ่ง = 10,000,000 บาท
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 10,000,000 * 7/107= 6,542,056.07 บาท
   ฐานรายรับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม =10,000,000 - 6,542,056.07 = 93,457,943.92 บาท
   ภาษีสรรพสามิต= 93,457,943.92 * 0/100 = 0 บาท
   ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 0 * 10/100 = 0 บาท
   รวมทั้งสิ้น = 0 + 0= 0 บาท
   รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น= 0 บาท

กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิต

   = 10,000,000 * 0/100= 0 บาท

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10

   = 0 * 10/100= 0 บาท

รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น

   = 0 + 0 = 0 บาท