ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การออกสลากกินแบ่ง"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(การคำนวณภาษี)
(การคำนวณภาษี)
แถว 136: แถว 136:
 
"ภาษีบริการสลากกินแบ่ง"  =  รายรับการออกสลากกินแบ่ง  x  อัตราภาษีสรรพสามิต
 
"ภาษีบริการสลากกินแบ่ง"  =  รายรับการออกสลากกินแบ่ง  x  อัตราภาษีสรรพสามิต
  
[[th:Lottery Issuance]]
+
[[en:Lottery Issuance]]

รุ่นเมื่อ 17:27, 31 สิงหาคม 2558

Thai lottery

ความหมายของบริการสลากกินแบ่ง

สลากกินแบ่ง หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวย คือล็อตเตอรีชนิดหนึ่งในประเทศไทย ผู้ที่ต้องการจะขายต้องขออนุญาตจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน ในปัจจุบันออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ยกเว้น
 • งวด 1 มกราคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 30 ธันวาคม ปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่
 • งวด 1 พฤษภาคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคม เนื่องจากตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ


ปัจจุบันสำนักงานฯ จัดพิมพ์และจำหน่ายสลากงวดละไม่ต่ำกว่า 50 ชุด โดยชุดที่ 01-50 เป็นสลากธรรมดา ชุดที่ 51-100 เป็นสลากการกุศล ตัวเลขเหมือนกันทุกชุด ชุดละ 1,000,000 ฉบับ มักจะขายเป็นคู่ นั่นคือหนึ่งใบจะมีหมายเลขเดียวกันสองชุด ทำให้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นสองเท่าจากที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหากสลากมีเพียงหมายเลขชุดเดียว อันเนื่องจากการแบ่งขายหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาด หากถูกรางวัลก็จะได้รับเงินรางวัลไปชุดเดียว หรือถ้าถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งประเภทในสลากใบเดียวกัน ก็รับเงินรางวัลไปตามจำนวนที่ถูก
สลากกินแบ่งรัฐบาล พิมพ์โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคลในลักษณะรัฐวิสาหกิจ กระทำการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 5 ดังนี้
 • ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากและสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความเห็นชอบ
 • กระทำกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
วิธีตรวจดูสลากบาร์โค้ดด้วยตนเองในเบื้องต้น
 1. เนื้อกระดาษสลากมีความบาง แต่เหนียว
 2. รูปภาพสลากมีความคมชัด ตัวเลข และตัวอักษรมีความคมชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 3. ลายน้ำรูปนกวายุภักษ์เมื่อส่องกับแสงสีขาว มีความคมชัด เห็นเป็นรูปนกวายุภักษ์สีขาวและสีเทา (Two Tone) กระจายทั่วใบสลาก
 4. เส้นไหมเมื่อส่องกับแสงสีม่วง เรืองแสงสม่ำเสมอเท่ากันทุกเส้นและมีความคมชัด
 5. หมึก Anti Copy หรือ หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขสีส้มเพื่อป้องกันการปลอมแปลง เมื่อมองด้วยตาเปล่า มีสีส้มสว่างชัดเจน 
 6. ตัวหนังสือภาษาไทยที่กำกับตัวเลขด้านข้างของสลาก มีความบางและระยะห่างระหว่างตัวอักษรน้อย

อ้างอิงจาก : เนื้อหาความรู้บนเวบไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการพิสูจน์สลาก ลงวันที่ 24/12/2555 http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=120

คุณลักษณะสลากกินแบ่ง

คุณลักษณะสลากกินแบ่ง
ลำดับที่ คุณลักษณะสินค้า ความหมาย
1 สัญลักษณ์ประจำสลาก เป็นภาพหรือเครื่องหมายใดๆ ประจำสลากแต่ละฉบับโดยแต่ละงวด
2 งวดที่ งวดที่ออกรางวัลของสลาก
3 ตัวอักษรกำกับใต้เลขประจำสลาก ตัวอักษรกำกับใต้เลขประจำสลาก
4 เลขพิสูจน์สลากจำนวน 16 หลัก เป็นเลขสำหรับเครื่องตรวจและสั่งจ่ายเงินรางวัล
5 รหัสบาร์โค้ด เป็นสื่อประจำตัวสลาก สำหรับอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสลากแต่ละฉบับจะมีรหัสบาร์โค้ดไม่เหมือนกัน
6 วันที่ระบุวันที่ออกผลสลาก วันที่ระบุวันที่ออกผลสลาก
7 เลขประจำสลาก เลขประจำสลาก
8 ชุดที่ หมายเลขชุดของสลาก

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบริการสลากกินแบ่งในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของสลากกินแบ่ง

ในส่วนของบริการสลากกินแบ่ง ซึ่งมีรายได้จากการออกสลากกินแบ่ง มีการจัดเก็บภาษีตามมูลค่า ไม่มีการจัดเก็บตามปริมาณ โดยมีการกำหนดอัตราการจัดเก็บสูงสุด แต่อัตราภาษีที่ได้รับการจัดเก็บเป็น 0 เพราะเนื่องจากเป็นบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
10.02 การออกสลากกินแบ่ง 20 ยกเว้นภาษี

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรายได้จากสลากกินแบ่ง

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรายได้สลากกินแบ่ง เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้ารถยนต์ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ภษ.01-12ก คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 102 ทวิ (1) และ (2)
ภษ.01-33ก คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภษ.01-42ก งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
ภษ.01-44ก แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ

การคำนวณภาษี

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต 

วิธีการคำนวณภาษี

การคำนวณภาษี/ฐานภาษี

การเสียภาษีภาษีตามมูลค่า ให้ถือมูลค่าตามค่าบริการ โดยรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ

ค่าบริการ หมายถึง ต้นทุน + กำไร โดยที่ไม่รวมภาษี
มูลค่า = ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ดังนั้น

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต

หากยังไม่ทราบค่าภาษีสรรพสามิต แล้วจะคำนวณค่าภาษีได้อย่างไร ?

ดังนั้น จึงแก้สมการเพื่อคำนวณค่าภาษีสรรพสามิต ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษี

กำหนดให้

T = ภาษีสรรพสามิต, A = ค่าบริการ, R = อัตราภาษี, 0.1T = ภาษีเพื่อมหาดไทย

จะได้

T = (A + T + 0.1T)R
T = (A + 1.1T)R
T = AR + 1.1TR
T - 1.1TR = AR
T(1 - 1.1R) = AR
T = AR/(1-1.1R)

ดังนั้น แทนค่าสัญลักษณ์ได้ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = ค่าบริการ x อัตราภาษี / (1 - (1.1 x อัตราภาษี))


"ภาษีบริการสลากกินแบ่ง" = รายรับการออกสลากกินแบ่ง x อัตราภาษีสรรพสามิต