การออกสลากกินแบ่ง

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 08:21, 20 พฤศจิกายน 2557 โดย Panida (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสลากกินแบ่ง

สลากกินแบ่ง หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวย คือล็อตเตอรีชนิดหนึ่งในประเทศไทย ผู้ที่ต้องการจะขายต้องขออนุญาตจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน ในปัจจุบันออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ยกเว้น

 • งวด 1 มกราคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 30 ธันวาคม ปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่
 • งวด 1 พฤษภาคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคม เนื่องจากตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ


ปัจจุบันสำนักงานฯ จัดพิมพ์และจำหน่ายสลากงวดละไม่ต่ำกว่า 50 ชุด โดยชุดที่ 01-50 เป็นสลากธรรมดา ชุดที่ 51-100 เป็นสลากการกุศล ตัวเลขเหมือนกันทุกชุด ชุดละ 1,000,000 ฉบับ มักจะขายเป็นคู่ นั่นคือหนึ่งใบจะมีหมายเลขเดียวกันสองชุด ทำให้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นสองเท่าจากที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหากสลากมีเพียงหมายเลขชุดเดียว อันเนื่องจากการแบ่งขายหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาด หากถูกรางวัลก็จะได้รับเงินรางวัลไปชุดเดียว หรือถ้าถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งประเภทในสลากใบเดียวกัน ก็รับเงินรางวัลไปตามจำนวนที่ถูก
สลากกินแบ่งรัฐบาล พิมพ์โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคลในลักษณะรัฐวิสาหกิจ กระทำการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 5 ดังนี้ • ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล • จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากและสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล • ให้ความเห็นชอบกระทำกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลักษณะขอสลากกินแบ่ง
คุณสมบัติของสลากกินแบ่ง ที่ต้องมีบนสลากกินแบ่งแต่ละใบ มีดังนี้
 1. เลขประจำสลาก
 2. ตัวอักษรกำกับใต้เลขประจำฉลาก
 3. สัญลักษณ์ประจำฉลาก เป็นภาพหรือเครื่องหมายใดๆ ประจำสลากแต่ละฉบับโดยแต่ละงวด
 4. รหัสบาร์โคด เป็นสื่อประจำตัวสลาก สำหรับอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสลากแต่ละฉบับจะมีรหัสบาร์โค้ดไม่เหมือนกัน
 5. เลขพิสูจน์สลากจำนวน 16 หลัก ป็นเลขสำหรับเครื่องตรวจและสั่งจ่ายเงินรางวัล
 6. หมายเลขชุดของสลาก
 7. งวดที่ออกรางวัลของสลาก
 8. วันที่ระบุวันที่ออกผลสลาก
วิธีตรวจดูสลากบาร์โค้ดด้วยตนเองในเบื้องต้น
 1. เนื้อกระดาษสลากมีสีค่อนข้างเหลือ มีความบาง เนียนเรียบ แต่เหนียว
 2. . เมื่อนำกระดาษขึ้นส่องกับแสงสว่าง จะเห็นลายน้ำรูปวายุภักษ์ ในเนื้อกระดาษได้อย่างชัดเจน
 3. เส้นไหมที่อยู่ในเนื้อกระดาษมี 2 ชนิด คือเส้นไหมที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า กับเส้นไหมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งจะต้องใช้แสงอุลตร้าไวโอเลต ช่วยในการดูโดยเมื่อส่องกระทบจะมองเห็นเส้นไหมเรืองแสงขึ้นมา
 4. กระดาษที่ใช้พิมพ์สลากจะมีสารเคมีเคลือบไว้สามารถทดสอบได้โดยใช้สารฟอกสี เช่น น้ำมันเบนซินหรือไฮเตอร์ เมื่อหยดลงบนกระดาษที่พิมพ์สลากจะเกิดรอยด่างเป็นดวงบนเนื้อกระดาษแต่ถ้าไม่ใช่กระดาษที่พิมพ์สลากจะไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้น  

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของสลากกินแบ่ง

ประเภทและคุณสมบัติของสลากกินแบ่ง

ประเภทบริการของสลากกินแบ่งตามพิกัดกรมสรรพสามิต

คุณสมบัติของบริการสลากกินแบ่ง