ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 10:04, 13 พฤศจิกายน 2557 โดย Nectec (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

“ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม” หมายความว่า น้ำหอม หัวน้ำหอม น้ำมันหอม และสิ่งที่ทำให้มีกลิ่นหอมต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึง (1) หัวน้ำหอมที่ใช้ได้เฉพาะในการผลิตสินค้า และ (2) สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา “เครื่องสำอาง” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงแต่งเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ สำหรับทำความสะอาด ป้องกัน แต่งเสริมให้เกิดความงาม หรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ โดยถู ทา พ่น หรือโรย เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง (1) เภสัชผลิตภัณฑ์ และ (2) สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา �