ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง (พรบ. พ.ศ.2560)"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'เข้าชมรายละเอียดของสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมแ...')
 
 
แถว 2: แถว 2:
  
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง ==
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง ==
[[ไฟล์:0 Vases monumentaux - Cristalleries du Val-Saint-Lambert.JPG|thumb|ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง]]
+
[[File:Eau de Cologne 1280469.JPG|thumb|โอ เดอ โคโลน (Eau de Cologne 1280469)]]
[[ไฟล์:Stemware at Frederiksborg Slot.jpg|thumb|แก้วเครื่องดื่มแบบเสต็มแวร์ (ทรงสูง มีก้าน)]]
+
 
 
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 9 '''สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง'''  
 
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 9 '''สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง'''  
 
*'''ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม''' หมายความว่า
 
*'''ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม''' หมายความว่า
แถว 29: แถว 29:
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| 09.01
 
| 09.01
| น้ําหอม หัวน้ําหอม และน้ํามันหอม
+
| น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม
 
| align="center" | 20  
 
| align="center" | 20  
 
| align="center" |   
 
| align="center" |   

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 07:10, 14 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

โอ เดอ โคโลน (Eau de Cologne 1280469)

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 9 สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

 • ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม หมายความว่า
  • น้ำหอม หัวน้ำหอม น้ำมันหอม และสิ่งที่ทําให้มีกลิ่นหอมต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึง
   1. หัวน้ำหอมที่ใช้ได้เฉพาะในการผลิตสินค้า และ
   2. สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
 • เครื่องสําอาง หมายความว่า
  • ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงแต่งเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์สําหรับทําความสะอาด ป้องกัน แต่งเสริมให้เกิดความงาม หรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ โดยถู ทา พ่น หรือโรย เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง
   1. เภสัชผลิตภัณฑ์ และ
   2. สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ) หน่วย อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
ตอนที่ 9 ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง
09.01 น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม 20
09.90 อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 20

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้