ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง)
 
(มิได้แสดง 10 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 3 คน)
แถว 1: แถว 1:
 
==ความรู้ทั่วไปของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ==
 
==ความรู้ทั่วไปของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ==
[[File:Armenian rug Dilijan.jpg|thumb|พรม]]
+
[[File:Armenian rug Dilijan.jpg|200px|thumb|พรม]]
[[File:Sheep skin for sale.jpg|thumb|ขนแกะ]]
+
[[File:Sheep skin for sale.jpg|200px|thumb|ขนแกะ]]
  
 
'''ความหมายของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ'''
 
'''ความหมายของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ'''
  
: ผลิตภัณฑ์พรม คือ พรมและสิ่งทอปูพื้นทำด้วยขนสัตว์ ประเภทของพรม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
+
: “พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ” หมายความว่า เครื่องลาดที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นผืนที่มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป เพื่อประโยชน์ในการใช้งานดังเช่นเครื่องปูลาด และสิ่งทอปูพื้นทั่วไป และให้หมายความรวมถึงของที่มีลักษณะเป็นพรมและสิ่งทอปูพื้น แต่มีเจตนาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
#พรมทอมือ (Hand Tufted) เป็นพรมที่ทอด้วยเครื่องมือขนาดเล็กคล้ายกับเครื่องจักรมือ ทอลงบนผืนผ้าใบที่ได้ทำการลอกลายไว้แล้ว มีความหนาแน่นกว่าพรมทอเครื่องทั่วไป
+
#พรมทอเครื่อง (Machine Tufted) ทอด้วยเครื่องจักรทันสมัย สามารถทอได้ทั้งสีพื้น สีผสม และริ้วสลับสี สามารถปรับความถี่และความสูงของฝีเข็มได้ตามคุณภาพที่ต้องการ ใช้เวลาในการทอน้อย
+
#พรมอัด (Needle Punch) ทำจากเส้นใยโพลีโพรไพรลีน ทนต่อสิ่งสกปรก เหมาะกับงานแสดงสินค้า หรือบริเวณที่ใช้งานหนัก ไม่เน้นความสวยงาม
+
#พรมแผ่น (Carpet Tiles) พรมทีทอจากเครื่องมาตัดเป็นแผ่น
+
  
: ลักษณะพิเศษของการจัดเก็บภาษี คือ การยกเว้นภาษีอื่น ๆ นอกจากพรมหรือสิ่งทอปูพื้นทำด้วยขนสัตว์ (ตาม[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/075/15.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 4 กันยายน 2539])
+
'''ประเภทสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ตามชนิดของสินค้า'''
 
+
'''ประเภทสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆตามชนิดของสินค้า'''
+
 
*ประเภทสินค้าพรมฯ แบ่งตามชนิด
 
*ประเภทสินค้าพรมฯ แบ่งตามชนิด
 
** ถัก (Woven)
 
** ถัก (Woven)
แถว 35: แถว 29:
 
| 4||ขนาด (ตารางเมตร ต่อ ผืน)||ขนาดของผลิตภัณฑ์โดยระบุเป็นตารางเมตรต่อผืน
 
| 4||ขนาด (ตารางเมตร ต่อ ผืน)||ขนาดของผลิตภัณฑ์โดยระบุเป็นตารางเมตรต่อผืน
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| 5||ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมต่อผืน||ราคาขายสินค้าต่อหน่วยที่โรงอุตสาหกรรมซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพื่อมหาดไทย แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
+
| 5||ราคาขายปลีกแนะนำ||ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
 
| 6||สัดส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผลิต||ชื่อและสัดส่วนของวัสดุหลักที่ใช้ผลิต เช่น Wool 100%
 
| 6||สัดส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผลิต||ชื่อและสัดส่วนของวัสดุหลักที่ใช้ผลิต เช่น Wool 100%
แถว 46: แถว 40:
 
|}
 
|}
  
==กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง==
+
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
+
 
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C007/%C007-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
===พระราชบัญญัติ===
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BE08/%BE08-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/075/15.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2539]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]
 +
===กฎกระทรวง===
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 10)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF กฎกระทรวง การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 15)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 17)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29) ]
 +
 
 +
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23  (เลขอ้างอิง 252) ]
 +
 
 +
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296521.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 113)]
 +
*[http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293302.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 115)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290568.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (เลขอ้างอิง 105)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza5/~edisp/uatucm309818.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา (เลขอ้างอิง 177)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/ประกาศกรมสรรพสามต/img-200217135029.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่ 2)  (เลขอ้างอิง 458) ]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/_เรอง_หลกเกณฑ_วธการ_และเงอนไขการยกเวนภาษสรรพสามตสำหรบสนคาทนำเขาในคลงสนคา.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปใน คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (เลขอ้างอิง 423)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/ประกาศกรมสรรพสามต/_การยกเวนหรอคนภาษสำหรบสนคาทสงออกนอกราชอาณาจกรหรอนำเขาไปในเขตปลอดอากร_ฉ.4.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 2)  (เลขอ้างอิง 239) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290588.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้าและการทำบัญชีคุมสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน (เลขอ้างอิง 81)]
  
 
==พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ==
 
==พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ==
{| class="wikitable"
+
{| class="wikitable" style="width: 50%;"
! valign="top" | ประเภทที่
+
! rowspan=3 | ประเภทที่
! valign="top" | รายการ
+
! rowspan=3 |รายการ
! valign="top" | อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ
+
! colspan=3 | อัตราภาษี
! valign="top" | ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
+
|- valign="top"
+
| 08.90 (1)
+
| พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
+
|
+
|
+
|- valign="top"
+
|
+
| – พรมและสิ่งทอปูพื้นทำด้วยขนสัตว์
+
| align="center" | 30
+
| align="center" | 20
+
|- valign="top"
+
|
+
| – อื่นๆ นอกจากพรมและสิ่งทอปูพื้นทำด้วยขนสัตว์
+
| align="center" | 30
+
| align="center" | ยกเว้นภาษี
+
 
|-
 
|-
 +
! rowspan=2 |ตามมูลค่าร้อยละ
 +
! colspan=2 |ตามปริมาณ
 +
|-
 +
| align="center" | หน่วย
 +
| align="center" | หน่วยละ (บาท)
 +
|-
 +
| 10.01
 +
| พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ
 +
| align="center" | 0
 +
|
 +
|
 
|}
 
|}
  
 
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ==
 
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ==
  
:[http://etrs.excise.go.th/web/index.php?domain=Carpet&class=carpet ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
+
:[http://etrs.beehive.asia/taxRecommendation/searchTaxDuty/carpet ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
  
 
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! หมายเลขแบบ
+
! style="width: 10%;"| หมายเลขแบบ
! ชื่อแบบ
+
! style="width: 70%;"|  ชื่อแบบ
! ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
+
! style="width: 20%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-04
+
| ภส.01-01
| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
+
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-04.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-04instruction-Carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps01-01-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-04filled-Carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps01-01-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-05
+
| ภส.02-01
| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
+
| แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-05.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-05instruction-Carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps02-01-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-05filled-Carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps02-01-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ 01-12
+
| ภส.03-01
| แบบรายงานภาษี
+
| แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-12.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-12instruction-Carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-01-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-12filled-Carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps03-01-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-15
+
| ภส.03-01/2
| คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำ สินค้า ออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
+
| แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-15.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-15instruction-Carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-01-2-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-15filled-Carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps03-01-2-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-28
+
| ภส.03-07
| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
+
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-28.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-28instruction-Carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-07-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-28filled-Carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps03-07-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-28/1
+
| ภส.03-10
| แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บพักไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า
+
| แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-28-1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-28-1instruction-Carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-10-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-28-1filled-Carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps03-10-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-35
+
| ภส.03-11
| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี
+
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 
|
 
|
*[[media:Ps01-35.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-35instruction-Carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-11-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps03-11-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-42
+
| ภส.05-01
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า
+
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-42.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-42instruction-Carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-01-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-42filled-Carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps05-01-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-44
+
| ภส.05-02
| แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
+
| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-44instruction-Carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-02-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps05-02-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.05-03
 +
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม
 +
*[[media:Ps05-03-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps05-03-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.05-04
 +
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-04-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps05-04-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.05-04/1
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-04-1-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-04-1-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.05-04/2
 +
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-04-2-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-04-2-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.05-05
 +
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-05-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-05-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.05-06
 +
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-06-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-06-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.05-12
 +
| คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-12-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-12-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.05-12/1
 +
| รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-12-1-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-12-1-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-01
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-01-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-01-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-02
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-02-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-02-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-03
 +
| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-03-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-03-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-04
 +
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-04-instruction-carpet.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-04-filled-carpet.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|}
 
|}
  
 
==การคำนวณภาษี==
 
==การคำนวณภาษี==
{{การคำนวณภาษี}}
+
สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
+
===วิธีการคำนวณภาษี===
<u>'''กรณีทราบราคาขายสุทธิ'''</u>
+
 
+
พรม 1 ชิ้น ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ชิ้นละ 5,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 20
+
<blockquote>
+
'''วิธีการคำนวณ'''
+
</blockquote>
+
ภาษีสรรพสามิต  = มูลค่า x อัตราภาษี
+
                        = (1 x 5,000) x 20/100
+
                        = 1,000 บาท
+
  
จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 1,000 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 100 บาท รวมภาษีต้องชำระ = 1,100 บาท
+
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า<br>
 +
ภาษีพึงชำระ ​=  ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)
  
<u>'''กรณียังไม่ทราบราคาขายสุทธิ'''</u>
+
===ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
 
+
สมมุติราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นคือ 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>
พรม 1 ชิ้น ราคา 5,000 บาท (ราคาต้นทุน + กำไรที่ยังไม่ได้รวมภาษีสรรพสามิต) อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 20
+
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = (5,000 x 0 x 0.01) = 0 บาท<br>
<blockquote>
+
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 = 0 x 0.1 = 0 บาท<br>
'''วิธีการคำนวณ'''
+
รวมภาษีสรรพสามิต + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ที่ต้องชำระ = 0 + 0 = 0 บาท
</blockquote>
+
 
+
ภาษีสรรพสามิต  = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษี)/(1-(1.1 x อัตราภาษี))
+
                        = ((5,000 x 1) x 0.20)/(1-(1.1 x 0.20))
+
                      = 1,282.05 บาท
+
จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 1,282.05 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 128.21 บาท  รวมภาษีต้องชำระ = 1,410.26 บาท
+
 
+
 
+
<u>'''กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ'''</u>
+
 
+
บริษัท เอ บี นำเข้าพรม 1 ผืน ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 150,000 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 15,000 บาท อากรพิเศษ 1,500 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 20
+
<blockquote>
+
'''วิธีการคำนวณ'''
+
</blockquote>
+
 
+
ภาษีสรรพสามิต  = ((C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม) x อัตราภาษี) / (1-(1.1 x อัตราภาษี))
+
                        = ((150,000 + 15,000 + 1,500) x 0.20) / (1-(1.1 x 20 / 100))
+
                        = 33,300 / 0.78
+
                        = 42,692.31  บาท
+
 
+
จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 42,692.31 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 4,269.23 บาท รวมภาษีต้องชำระ = 46,961.54 บาท
+
  
 
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ==
 
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ==
 
[[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ]] สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
 
[[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ]] สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
 
+
==ข้อเสนอแนะ==
[[en: Carpet_and_Floor_Covering_Textile]]
+
หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 03:37, 17 มิถุนายน 2563

ความรู้ทั่วไปของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

พรม
ขนแกะ

ความหมายของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

“พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ” หมายความว่า เครื่องลาดที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นผืนที่มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป เพื่อประโยชน์ในการใช้งานดังเช่นเครื่องปูลาด และสิ่งทอปูพื้นทั่วไป และให้หมายความรวมถึงของที่มีลักษณะเป็นพรมและสิ่งทอปูพื้น แต่มีเจตนาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ประเภทสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ตามชนิดของสินค้า

  • ประเภทสินค้าพรมฯ แบ่งตามชนิด
    • ถัก (Woven)
    • ผูกปม (Knotted)
    • ทอ (Tufted)

คุณลักษณะสินค้า

คุณลักษณะสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ ความหมาย
1 ชื่อผลิตภัณฑ์ (แบบหรือรุ่น) รุ่นของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
2 ยี่ห้อ เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าหลักของสินค้าหรือบริการ
3 ทำจากขนสัตว์หรือไม่ ระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้มีขนสัตว์เป็นส่วนประกอบหรือไม่
4 ขนาด (ตารางเมตร ต่อ ผืน) ขนาดของผลิตภัณฑ์โดยระบุเป็นตารางเมตรต่อผืน
5 ราคาขายปลีกแนะนำ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
6 สัดส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผลิต ชื่อและสัดส่วนของวัสดุหลักที่ใช้ผลิต เช่น Wool 100%
7 เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
8 เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
9 ชนิดของพรม ชนิดของผลิตภัณฑ์โดยดูจากวิธีการผลิต ได้แก่ Woven หรือ Knotted หรือ Tufted

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
10.01 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ 0

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01 แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01/2 แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-10 แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ภส.05-05 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12 คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12/1 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

การคำนวณภาษี

สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว

วิธีการคำนวณภาษี

ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

สมมุติราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นคือ 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = (5,000 x 0 x 0.01) = 0 บาท
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 = 0 x 0.1 = 0 บาท
รวมภาษีสรรพสามิต + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ที่ต้องชำระ = 0 + 0 = 0 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม