ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ (พรบ. พ.ศ.2560)"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'เข้าชมรายละเอียดของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื...')
 
 
แถว 1: แถว 1:
 
เข้าชมรายละเอียดของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 [[พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ|คลิกที่นี่]]
 
เข้าชมรายละเอียดของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 [[พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ|คลิกที่นี่]]
  
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ==
+
==ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ==
 
[[File:Armenian rug Dilijan.jpg|thumb|พรม]]
 
[[File:Armenian rug Dilijan.jpg|thumb|พรม]]
 
[[File:Sheep skin for sale.jpg|thumb|ขนแกะ]]
 
[[File:Sheep skin for sale.jpg|thumb|ขนแกะ]]
แถว 8: แถว 8:
 
* เครื่องลาดที่ทําจากวัสดุต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นผืนที่มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป เพื่อประโยชน์ในการใช้งานดังเช่นเครื่องปูลาดและสิ่งทอปูพื้นทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ของที่มีลักษณะเป็นพรมและสิ่งทอปูพื้น แต่มีเจตนาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 
* เครื่องลาดที่ทําจากวัสดุต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นผืนที่มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป เพื่อประโยชน์ในการใช้งานดังเช่นเครื่องปูลาดและสิ่งทอปูพื้นทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ของที่มีลักษณะเป็นพรมและสิ่งทอปูพื้น แต่มีเจตนาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
  
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ==
+
==พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ==
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  
 
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ประเภทที่'''
 
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ประเภทที่'''

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 06:53, 14 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

พรม
ขนแกะ

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 10 สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ หมายความว่า

  • เครื่องลาดที่ทําจากวัสดุต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นผืนที่มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป เพื่อประโยชน์ในการใช้งานดังเช่นเครื่องปูลาดและสิ่งทอปูพื้นทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ของที่มีลักษณะเป็นพรมและสิ่งทอปูพื้น แต่มีเจตนาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ) หน่วย อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
ตอนที่ 10 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
10.01 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ 30

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้