พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ (พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 06:49, 14 เมษายน 2560 โดย Nectec (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

พรม
ขนแกะ

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 10 สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ หมายความว่า

  • เครื่องลาดที่ทําจากวัสดุต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นผืนที่มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป เพื่อประโยชน์ในการใช้งานดังเช่นเครื่องปูลาดและสิ่งทอปูพื้นทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ของที่มีลักษณะเป็นพรมและสิ่งทอปูพื้น แต่มีเจตนาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ) หน่วย อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
ตอนที่ 10 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
10.01 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ 30

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้