ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถจักรยานยนต์"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 
แถว 2: แถว 2:
 
[[File:2009 Kawasaki Ninja 250R Black.jpg|thumb|2009 Kawasaki Ninja 250R Black]]
 
[[File:2009 Kawasaki Ninja 250R Black.jpg|thumb|2009 Kawasaki Ninja 250R Black]]
  
== อัตราภาษีสินค้ารถยนต์ตามพิกัดภาษีสรรพสามิต<ref name="doc1" /> ==
+
== อัตราภาษีสินค้ารถจักรยานยนต์ตามพิกัดภาษีสรรพสามิต<ref name="doc1" /> ==
 
* 08.90(2) รถยนต์รถจักรยานยนต์
 
* 08.90(2) รถยนต์รถจักรยานยนต์
 
** [[08.90(2.1) ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศ์กเซนติเมตร]]
 
** [[08.90(2.1) ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศ์กเซนติเมตร]]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 05:52, 19 พฤศจิกายน 2557

ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้าประเภทรถยนต์จักรยานยนต์ ได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

อัตราภาษีสินค้ารถจักรยานยนต์ตามพิกัดภาษีสรรพสามิต[1]

เอกสารอ้างอิง

  1. | พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527