ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถจักรยานยนต์"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 1: แถว 1:
ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้าประเภทรถยนต์ ได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
+
ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้าประเภทรถยนต์จักรยานยนต์ ได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
 
[[File:2009 Kawasaki Ninja 250R Black.jpg|thumb|2009 Kawasaki Ninja 250R Black]]
 
[[File:2009 Kawasaki Ninja 250R Black.jpg|thumb|2009 Kawasaki Ninja 250R Black]]
  

รุ่นเมื่อ 05:52, 19 พฤศจิกายน 2557

ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้าประเภทรถยนต์จักรยานยนต์ ได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

อัตราภาษีสินค้ารถยนต์ตามพิกัดภาษีสรรพสามิต[1]

เอกสารอ้างอิง

  1. | พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527