พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้าสุรา

ชนิดสุรา พิกัดศุลกากร
สุราแช่
(ก) ชนิดเบียร์ 2203.00.10 ,2203.00.90
(ข) ไวน์หรือสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
(ข-1) ไวน์ที่ทำจากองุ่น 2205.xx.xx
(ข-2) สปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น 2204.10.00
(ค) ชนิดอื่นๆ นอกจาก (ก) และ (ข)
(ค-1) สุราแช่อื่น 2206.xx.xx
(ค-2) สุราแช่พื้นเมือง -
(ค-3) อุ 2206.00.99
(ค-4) กระแช่หรือน้ำตาลเมา 2206.00.99
(ค-5) สาโทหรือน้ำขาว 2206.00.99
(ค-6) สุราแช่ผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมขององุ่น 2206.xx.xx
(ค-7) คูลเลอร์ (น้ำสุราแช่อัดก๊าซ) 2206.xx.xx
(ค-8) สุราแช่พร้อมดื่ม(RTD) 2206.00.99
(ค-9) ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี 2205.00.00
(ค-10) สาเก ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี 2206.00.20
(ค-11) คุ๊กกิ้งไวน์ ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี 2206.00.20
(ค-12) สุราแช่อื่นๆ เช่น ไวน์ผสม, ไซเดอร์ (เพอรรี่), ไวน์สมุนไพร 2206.00.10
*แชมเปญ 2204.10.00
lสุรากลั่น
(ก) สุราขาว 2208.20.00
(ข) ชนิดอื่นๆนอกจาก (ก)
(ข-1) สุราสามทับ
--- สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือที่นำไปทำการแปลงสภาพ 2207.20.11
--- สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม -
(ข-2) สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชการและวิทยาศาสตร์ 2207.10.00
(ข-3) สุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ 2208.20.xx
(ข-4) สุราสามทับอื่นๆ 2207.10.00
(ข-5) สุรากลั่นอื่น (นอกจากสุราขาวและสุราสามทับ)
(ข-6) คุ๊กกิ้งไวน์ ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี 2206.00.99
(ข-8) บรั่นดี 2208.20.50
(ข-9) ยิน 2208.50.00
(ข-10) รัม 2208.40.00
(ข-11) ลิเคียว 2208.70.00
(ข-12) วอดก้า 2208.60.00
(ข-13) วิสกี้ 2208.30.00
(ข-14) สาเก ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี 2208.90.90
(ข-14) สุรากลั่นพร้อมดื่ม(RTD) -
(ข-15) สุรากลั่นอื่นๆ -
(ข-16) สุราจีน 2208.90.90
(ข-17) สุราปรุงพิเศษ* 2208.20.00
(ข-18) สุราผสม* 2208.20.00
(ข-19) พอร์ตไวน์ 2204.00.00, 2205.00.00
(ข-20) โซวจู 2208.90.90
(ข-21) สุราเชอรี่
(ข-22) เตกีล่า
(ข-23) เวอร์มุท ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี 2205.00.00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 20:58