ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 
(มิได้แสดง 6 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 1 คน)
แถว 1: แถว 1:
 +
สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันได้ที่นี่ http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main
 +
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ประเภทที่'''
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ประเภทที่'''
แถว 4: แถว 6:
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''พิกัดศุลกากร'''
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''พิกัดศุลกากร'''
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.01(1), 01.01(3)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.14], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16]
+
||||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|||
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.01(2)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินนอกจาก(1)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.13], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.11], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.15]
+
| valign="top"| 01.01||น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน|||
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.01(4)-(6)|| valign="top"|น้ำมันแก๊สโซฮอล์|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.14], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16]
+
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว|| valign="top"|2710.12.12
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|แนพทา|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
+
| valign="top"| 01.09(2)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินนอกจาก(1)|| valign="top"|2710.12.11, 2710.12.12, 2710.12.15
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|รีฟอร์เมท|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
+
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10|| valign="top"|
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
+
| valign="top"| 01.09(4)|| valign="top"|น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20|| valign="top"|
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.03(1)|| valign="top"|น้ำมันก๊าด|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.83]
+
| valign="top"| 01.09(5)|| valign="top"|น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85|| valign="top"|
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.04(1)-(3)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.81], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.82]
+
| valign="top"| 01.02|| valign="top"|แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.05(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.72]
+
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|2710.12.70
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.05(2)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.72]
+
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ใน|| valign="top"|2710.12.70
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.05(5)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71]
+
| valign="top"| 01.02(2)|| valign="top"|แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.12.70
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.06(1)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.11.00]
+
| valign="top"| 01.03|| valign="top"|น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน|| valign="top"|
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.07(1)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.19.00]
+
| valign="top"| 01.03(1)|| valign="top"|น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน|| valign="top"|2710.19.83
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.07(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.12.00]
+
| valign="top"| 01.03(1)|| valign="top"|น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.83
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.11.00]
+
| valign="top"| 01.03(2)|| valign="top"|น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.83
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.13.00]
+
| valign="top"| 01.04|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น|| valign="top"|
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.13.00]
+
| valign="top"| 01.04(1)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|| valign="top"|2710.19.81, 2710.19.82
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.08(2)|| valign="top"|ก๊าซอีเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.10.00]
+
| valign="top"| 01.04(2)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น นอกจาก(1)|| valign="top"|2710.19.81, 2710.19.82
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.10]
+
| valign="top"| 01.04(1)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.81, 2710.19.82
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.90]
+
| valign="top"| 01.04(2)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.81, 2710.19.82
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
+
| valign="top"| 01.05|| valign="top"|น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน || valign="top"|
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
+
| valign="top"| 01.05(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00]
+
| valign="top"| 01.05(2)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(2)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.10]
+
| valign="top"| 01.05(3)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.90]
+
| valign="top"| 01.05(4)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่ได้เติมนำในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับการประมง ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
+
| valign="top"| 01.05(5)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4|| valign="top"|2710.19.71
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
+
| valign="top"| 01.05||valign="top"|(5/1) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 แต่ไม่เกินร้อยละ 7|| valign="top"|2710.19.71
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00]
+
| valign="top"| 01.05||valign="top"|(5/2) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 แต่ไม่เกินร้อยละ 9|| valign="top"|2710.19.71
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(1)|| valign="top"|ก๊าซอีเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
+
| valign="top"| 01.05||valign="top"|(5/3) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 แต่ไม่เกินร้อยละ 14|| valign="top"|2710.19.71
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
+
| valign="top"| 01.05||valign="top"|(5/4) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 แต่ไม่เกินร้อยละ 19|| valign="top"|2710.19.71
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซมีเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
+
| valign="top"| 01.05||valign="top"|(5/5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 24|| valign="top"|2710.19.71
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
+
| valign="top"| 01.05(6)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับเขตพื้นที่พัฒนาร่วมกับไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
+
| valign="top"| 01.05(7)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 20|| valign="top"|2710.19.71
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|เอทิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.21.00]
+
| valign="top"| 01.05(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|โพรพิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.22.00]
+
| valign="top"| 01.05(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
+
| valign="top"| 01.06|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
+
| valign="top"| 01.06(1)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|2711.11.00
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00]
+
| valign="top"| 01.06(2)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน ที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน|| valign="top"|2711.11.00
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.90(1)|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.79]
+
| valign="top"| 01.06(1)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.11.00
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.90(2.1)-(2.2)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.79]
+
| valign="top"| 01.06(2)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.11.00
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.90(3.1)-(3.2)|| valign="top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.40], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.50], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.60], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.20.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.30.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.41.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.42.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.43.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.44.00]
+
| valign="top"| 01.07|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|
 
+
|-
 +
| valign="top"| 01.07(1)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|2711.19.00
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.07(2)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|2711.19.00
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.07(3)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ  โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด|| valign="top"|2711.19.00
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.07(1)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.19.00
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.07(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.19.00
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.08|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซ บิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|2711.11.00
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.08(2)|| valign="top"|ก๊าซอีเทนเหลว|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซ บิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.11.00
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.08(2)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซ บิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.11.00
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.09|| valign="top"|เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|2711.14.10
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.09(2)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลวบิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|
 +
2711.14.10
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.09(2)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.14.10
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.10|| valign="top"|ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซ  บิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.10(1)|| valign="top"|ก๊าซอีเทน|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.10(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรพิลีนเหลว|| valign="top"|2711.14.90
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของ บิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|2901.23.00
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.10(1)|| valign="top"|ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของ บิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2901.23.00
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.10(2)|| valign="top"|ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของ บิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2901.23.00
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.11|| valign="top"|เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|2901.24.00, 2711.14.10, 2711.14.90, 2901.23.00
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2901.24.00, 2711.14.10, 2711.14.90, 2901.23.00จ
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.11(2)|| valign="top"|เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2901.24.00, 2711.14.10, 2711.14.90, 2901.23.00
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.12|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.12(1)|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.12(2)|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรน้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.13|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.13(1)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.13(2)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.13(1)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.13(2)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.14|| valign="top"|สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติกำหนด|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.14(1)|| valign="top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)|| valign="top"|2710.12.40,2710.12.60,
 +
2902.20.00,2902.30.00,
 +
2902.41.00,2902.42.00,
 +
2902.43.00,2902.44.00,
 +
2902.50.00,2902.60.00,
 +
2902.70.00,2902.90
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.14(2)|| valign="top"|สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด|| valign="top"|2710.12.40,2710.12.60,
 +
2902.20.00,2902.30.00,
 +
2902.41.00,2902.42.00,
 +
2902.43.00,2902.44.00,
 +
2902.50.00,2902.60.00,
 +
2902.70.00,2902.90
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.14(1)|| valign="top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.12.40,2710.12.60,
 +
2902.20.00,2902.30.00,
 +
2902.41.00,2902.42.00,
 +
2902.43.00,2902.44.00,
 +
2902.50.00,2902.60.00,
 +
2902.70.00,2902.90
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.14(2)|| valign="top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.12.40,2710.12.60,
 +
2902.20.00,2902.30.00,
 +
2902.41.00,2902.42.00,
 +
2902.43.00,2902.44.00,
 +
2902.50.00,2902.60.00,
 +
2902.70.00,2902.90
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.90|| valign="top"|น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.90(1)|| valign="top"|น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหล่อลื่นที่คล้ายกัน ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด|| valign="top"|2710.19.42, 2710.19.43
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.90|| valign="top"|(ก)น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|2710.19.42, 2710.19.43
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.90|| valign="top"|(ข)น้ำมันหล่อลื่นไม่เหลวและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.90|| valign="top"|(ค)น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|| valign="top"|2710.19.42, 2710.19.43
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.90|| valign="top"|(ง)น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|| valign="top"|2710.19.42, 2710.19.43
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.90(1)|| valign="top"|น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.42, 2710.19.43
 +
|-
 +
| valign="top"| 01.90(2)|| valign="top"|น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.42, 2710.19.43
 
|}
 
|}

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 13:57, 16 เมษายน 2563

สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันได้ที่นี่ http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main

ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
01.01 น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน
01.09(1) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว 2710.12.12
01.09(2) น้ำมันเบนซินนอกจาก(1) 2710.12.11, 2710.12.12, 2710.12.15
01.09(3) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10
01.09(4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20
01.09(5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85
01.02 แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน
01.02(1) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน 2710.12.70
01.02(1) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ใน 2710.12.70
01.02(2) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2710.12.70
01.03 น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
01.03(1) น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน 2710.19.83
01.03(1) น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2710.19.83
01.03(2) น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2710.19.83
01.04 น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
01.04(1) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 2710.19.81, 2710.19.82
01.04(2) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น นอกจาก(1) 2710.19.81, 2710.19.82
01.04(1) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2710.19.81, 2710.19.82
01.04(2) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2710.19.81, 2710.19.82
01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
01.05(1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 2710.19.71, 2710.19.72
01.05(2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 2710.19.71, 2710.19.72
01.05(3) น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 2710.19.71, 2710.19.72
01.05(4) น้ำมันดีเซลที่ได้เติมนำในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับการประมง ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 2710.19.71, 2710.19.72
01.05(5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 2710.19.71
01.05 (5/1) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 แต่ไม่เกินร้อยละ 7 2710.19.71
01.05 (5/2) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 แต่ไม่เกินร้อยละ 9 2710.19.71
01.05 (5/3) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 แต่ไม่เกินร้อยละ 14 2710.19.71
01.05 (5/4) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 แต่ไม่เกินร้อยละ 19 2710.19.71
01.05 (5/5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 24 2710.19.71
01.05(6) น้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับเขตพื้นที่พัฒนาร่วมกับไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 2710.19.71, 2710.19.72
01.05(7) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 20 2710.19.71
01.05(1) น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2710.19.71, 2710.19.72
01.05(1) น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2710.19.71, 2710.19.72
01.06 ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
01.06(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน 2711.11.00
01.06(2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน ที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน 2711.11.00
01.06(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2711.11.00
01.06(2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2711.11.00
01.07 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน
01.07(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน 2711.19.00
01.07(2) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซที่คล้ายกัน 2711.19.00
01.07(3) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 2711.19.00
01.07(1) ก๊าซโพรเพนเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2711.19.00
01.07(2) ก๊าซโพรเพนเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2711.19.00
01.08 ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซ บิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
01.08(1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน 2711.11.00
01.08(2) ก๊าซอีเทนเหลว
01.08(1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซ บิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2711.11.00
01.08(2) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซ บิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2711.11.00
01.09 เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน
01.09(1) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน 2711.14.10
01.09(2) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95
01.09(3) โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลวบิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90
01.09(1) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

2711.14.10

01.09(2) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2711.14.10
01.10 ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซ บิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
01.10(1) ก๊าซอีเทน
01.10(2) ก๊าซโพรพิลีนเหลว 2711.14.90
01.10(3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของ บิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน 2901.23.00
01.10(1) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของ บิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2901.23.00
01.10(2) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของ บิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2901.23.00
01.11 เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน
01.11(1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน 2901.24.00, 2711.14.10, 2711.14.90, 2901.23.00
01.11(1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2901.24.00, 2711.14.10, 2711.14.90, 2901.23.00จ
01.11(2) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2901.24.00, 2711.14.10, 2711.14.90, 2901.23.00
01.12 น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน
01.12(1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
01.12(2) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรน้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
01.13 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
01.13(1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
01.13(2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
01.13(1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
01.13(2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
01.14 สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติกำหนด
01.14(1) สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) 2710.12.40,2710.12.60,

2902.20.00,2902.30.00, 2902.41.00,2902.42.00, 2902.43.00,2902.44.00, 2902.50.00,2902.60.00, 2902.70.00,2902.90

01.14(2) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด 2710.12.40,2710.12.60,

2902.20.00,2902.30.00, 2902.41.00,2902.42.00, 2902.43.00,2902.44.00, 2902.50.00,2902.60.00, 2902.70.00,2902.90

01.14(1) สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2710.12.40,2710.12.60,

2902.20.00,2902.30.00, 2902.41.00,2902.42.00, 2902.43.00,2902.44.00, 2902.50.00,2902.60.00, 2902.70.00,2902.90

01.14(2) สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2710.12.40,2710.12.60,

2902.20.00,2902.30.00, 2902.41.00,2902.42.00, 2902.43.00,2902.44.00, 2902.50.00,2902.60.00, 2902.70.00,2902.90

01.90 น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน
01.90(1) น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหล่อลื่นที่คล้ายกัน ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด 2710.19.42, 2710.19.43
01.90 (ก)น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน 2710.19.42, 2710.19.43
01.90 (ข)น้ำมันหล่อลื่นไม่เหลวและน้ำมันที่คล้ายกัน
01.90 (ค)น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 2710.19.42, 2710.19.43
01.90 (ง)น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 2710.19.42, 2710.19.43
01.90(1) น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2710.19.42, 2710.19.43
01.90(2) น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2710.19.42, 2710.19.43