ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 4: แถว 4:
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''พิกัดศุลกากร'''
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''พิกัดศุลกากร'''
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.01(1), 01.01(3)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.14], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16]
+
| valign="top"| 01.01(1), 01.01(3)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101214&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.14], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101212&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101216&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.01(2)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินนอกจาก(1)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.13], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.11], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.15]
+
| valign="top"| 01.01(2)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินนอกจาก(1)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101213&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.13], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101211&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.11], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101215&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.15]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.01(4)-(6)|| valign="top"|น้ำมันแก๊สโซฮอล์|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.14], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16]
+
| valign="top"| 01.01(4)-(6)|| valign="top"|น้ำมันแก๊สโซฮอล์|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101214&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.14], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101212&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101216&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|แนพทา|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
+
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|แนพทา|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101270&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|รีฟอร์เมท|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
+
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|รีฟอร์เมท|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101270&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
+
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101270&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.03(1)|| valign="top"|น้ำมันก๊าด|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.83]
+
| valign="top"| 01.03(1)|| valign="top"|น้ำมันก๊าด|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101983&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.83]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.04(1)-(3)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.81], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.82]
+
| valign="top"| 01.04(1)-(3)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101981&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.81], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101982&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.82]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.05(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.72]
+
| valign="top"| 01.05(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode= 27101971&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101972&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.72]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.05(2)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.72]
+
| valign="top"| 01.05(2)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101971&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101972&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.72]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.05(5)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71]
+
| valign="top"| 01.05(5)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101971&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.06(1)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.11.00]
+
| valign="top"| 01.06(1)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.11.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.07(1)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.19.00]
+
| valign="top"| 01.07(1)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111900&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.19.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.07(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.12.00]
+
| valign="top"| 01.07(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.12.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.11.00]
+
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.11.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.13.00]
+
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.13.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.13.00]
+
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.13.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.08(2)|| valign="top"|ก๊าซอีเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.10.00]
+
| valign="top"| 01.08(2)|| valign="top"|ก๊าซอีเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29011000&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.10.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.10]
+
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111410&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.10]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.90]
+
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111490&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.90]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
+
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
+
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00]
+
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012400&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(2)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.10]
+
| valign="top"| 01.09(2)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111410&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.10]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.90]
+
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111490&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.90]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
+
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
+
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00]
+
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012400&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(1)|| valign="top"|ก๊าซอีเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
+
| valign="top"| 01.10(1)|| valign="top"|ก๊าซอีเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27112100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
+
| valign="top"| 01.10(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27112100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซมีเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
+
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซมีเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27112100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
+
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27112100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
+
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode= 27112100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|เอทิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.21.00]
+
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|เอทิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.21.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|โพรพิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.22.00]
+
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|โพรพิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.22.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
+
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
+
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00]
+
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012400&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.90(1)|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.79]
+
| valign="top"| 01.90(1)|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101979&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.79]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.90(2.1)-(2.2)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.79]
+
| valign="top"| 01.90(2.1)-(2.2)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101979&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.79]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.90(3.1)-(3.2)|| valign="top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.40], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.50], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.60], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.20.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.30.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.41.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.42.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.43.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.44.00]
+
| valign="top"| 01.90(3.1)-(3.2)|| valign="top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101240&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.40], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101250&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.50], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101260&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.60], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29022000&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.20.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29023000&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.30.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29024100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.41.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29024200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.42.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29024300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.43.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29024400&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.44.00]
  
 
|}
 
|}

รุ่นเมื่อ 06:53, 23 สิงหาคม 2558

ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
01.01(1), 01.01(3) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว 2710.12.14, 2710.12.12, 2710.12.16
01.01(2) น้ำมันเบนซินนอกจาก(1) 2710.12.13, 2710.12.11, 2710.12.15
01.01(4)-(6) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 2710.12.14, 2710.12.12, 2710.12.16
01.02(1) แนพทา 2710.12.70
01.02(1) รีฟอร์เมท 2710.12.70
01.02(1) ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน 2710.12.70
01.03(1) น้ำมันก๊าด 2710.19.83
01.04(1)-(3) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น 2710.19.81, 2710.19.82
01.05(1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 27101971&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71, 2710.19.72
01.05(2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 2710.19.71, 2710.19.72
01.05(5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 2710.19.71
01.06(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) 2711.11.00
01.07(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) 2711.19.00
01.07(2) ก๊าซโพรเพนเหลว 2711.12.00
01.08(1) ก๊าซมีเทนเหลว 2711.11.00
01.08(1) ก๊าซบิวเทนเหลว 2711.13.00
01.08(1) ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว 2711.13.00
01.08(2) ก๊าซอีเทนเหลว 2901.10.00
01.09(1) เอทิลีนเหลว 2711.14.10
01.09(1) โพรพิลีนเหลว 2711.14.90
01.09(1) บิวทิลีนเหลว 2901.23.00
01.09(1) ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว 2901.23.00
01.09(1) บิวทาไดอีนเหลว 2901.24.00
01.09(2) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95 2711.14.10
01.09(3) โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2711.14.90
01.09(3) บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2901.23.00
01.09(3) ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2901.23.00
01.09(3) บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2901.24.00
01.10(1) ก๊าซอีเทน 2711.21.00
01.10(2) ก๊าซโพรเพน 2711.21.00
01.10(3) ก๊าซมีเทน 2711.21.00
01.10(3) ก๊าซบิวเทน 2711.21.00
01.10(3) ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ 27112100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00
01.11(1) เอทิลีน 2901.21.00
01.11(1) โพรพิลีน 2901.22.00
01.11(1) บิวทิลีน 2901.23.00
01.11(1) ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.23.00
01.11(1) บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.24.00
01.90(1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน 2710.19.79
01.90(2.1)-(2.2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง 2710.19.79
01.90(3.1)-(3.2) สารละลายไฮโดรคาร์บอน 2710.12.40, 2710.12.50, 2710.12.60, 2902.20.00, 2902.30.00, 2902.41.00, 2902.42.00, 2902.43.00, 2902.44.00