ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย '{| class="wikitable" | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ประเภทที่''' | align="center" style="background:...')
 
แถว 4: แถว 4:
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''พิกัดศุลกากร'''
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''พิกัดศุลกากร'''
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.01(1), 01.01(3)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว|| valign="top"|2710.12.14, 2710.12.12, 2710.12.16
+
| valign="top"| 01.01(1), 01.01(3)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.14], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.01(2)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินนอกจาก(1)|| valign="top"|2710.12.13, 2710.12.11, 2710.12.15
+
| valign="top"| 01.01(2)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินนอกจาก(1)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.13], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.11], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.15]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.01(4)-(6)|| valign="top"|น้ำมันแก๊สโซฮอล์|| valign="top"|2710.12.14, 2710.12.12, 2710.12.16
+
| valign="top"| 01.01(4)-(6)|| valign="top"|น้ำมันแก๊สโซฮอล์|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.14, [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12, [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|แนพทา|| valign="top"|2710.12.70
+
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|แนพทา|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|รีฟอร์เมท|| valign="top"|2710.12.70
+
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|รีฟอร์เมท|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน|| valign="top"|2710.12.70
+
| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.03(1)|| valign="top"|น้ำมันก๊าด|| valign="top"|2710.19.83
+
| valign="top"| 01.03(1)|| valign="top"|น้ำมันก๊าด|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.83]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.04(1)-(3)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น|| valign="top"|2710.19.81, 2710.19.82
+
| valign="top"| 01.04(1)-(3)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.81], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.82]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.05(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72
+
| valign="top"| 01.05(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.72]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.05(2)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72
+
| valign="top"| 01.05(2)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.72]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.05(5)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4|| valign="top"|2710.19.71
+
| valign="top"| 01.05(5)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.06(1)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)|| valign="top"|2711.11.00
+
| valign="top"| 01.06(1)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.11.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.07(1)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.)|| valign="top"|2711.19.00
+
| valign="top"| 01.07(1)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.19.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.07(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลว|| valign="top"|2711.12.00
+
| valign="top"| 01.07(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.12.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว|| valign="top"|2711.11.00
+
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.11.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทนเหลว|| valign="top"|2711.13.00
+
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.13.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว|| valign="top"|2711.13.00
+
| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.13.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.08(2)|| valign="top"|ก๊าซอีเทนเหลว|| valign="top"|2901.10.00
+
| valign="top"| 01.08(2)|| valign="top"|ก๊าซอีเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.10.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว|| valign="top"|2711.14.10
+
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.10]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว|| valign="top"|2711.14.90
+
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.90]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว|| valign="top"|2901.23.00
+
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว|| valign="top"|2901.23.00
+
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว|| valign="top"|2901.24.00
+
| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(2)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95|| valign="top"|2711.14.10
+
| valign="top"| 01.09(2)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.10]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|2711.14.90
+
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.90]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|2901.23.00
+
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|2901.23.00
+
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|2901.24.00
+
| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(1)|| valign="top"|ก๊าซอีเทน|| valign="top"|2711.21.00
+
| valign="top"| 01.10(1)|| valign="top"|ก๊าซอีเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพน|| valign="top"|2711.21.00
+
| valign="top"| 01.10(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซมีเทน|| valign="top"|2711.21.00
+
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซมีเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทน|| valign="top"|2711.21.00
+
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|2711.21.00
+
| valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|เอทิลีน|| valign="top"|2901.21.00
+
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|เอทิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.21.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|โพรพิลีน|| valign="top"|2901.22.00
+
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|โพรพิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.22.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทิลีน|| valign="top"|2901.23.00
+
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|2901.23.00
+
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|2901.24.00
+
| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.90(1)|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|2710.19.79
+
| valign="top"| 01.90(1)|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.79]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.90(2.1)-(2.2)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|| valign="top"|2710.19.79
+
| valign="top"| 01.90(2.1)-(2.2)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.79]
 
|-
 
|-
| valign="top"| 01.90(3.1)-(3.2)|| valign="top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอน|| valign="top"|2710.12.40, 2710.12.50, 2710.12.60, 2902.20.00, 2902.30.00, 2902.41.00, 2902.42.00, 2902.43.00, 2902.44.00
+
| valign="top"| 01.90(3.1)-(3.2)|| valign="top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.40], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.50], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.60], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.20.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.30.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.41.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.42.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.43.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.44.00]
|-
+
 
|
+
 
|}
 
|}

รุ่นเมื่อ 04:56, 23 สิงหาคม 2558

ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
01.01(1), 01.01(3) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว 2710.12.14, 2710.12.12, 2710.12.16
01.01(2) น้ำมันเบนซินนอกจาก(1) 2710.12.13, 2710.12.11, 2710.12.15
01.01(4)-(6) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 2710.12.14, [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12, [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16
01.02(1) แนพทา 2710.12.70
01.02(1) รีฟอร์เมท 2710.12.70
01.02(1) ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน 2710.12.70
01.03(1) น้ำมันก๊าด 2710.19.83
01.04(1)-(3) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น 2710.19.81, 2710.19.82
01.05(1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 2710.19.71, 2710.19.72
01.05(2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 2710.19.71, 2710.19.72
01.05(5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 2710.19.71
01.06(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) 2711.11.00
01.07(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) 2711.19.00
01.07(2) ก๊าซโพรเพนเหลว 2711.12.00
01.08(1) ก๊าซมีเทนเหลว 2711.11.00
01.08(1) ก๊าซบิวเทนเหลว 2711.13.00
01.08(1) ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว 2711.13.00
01.08(2) ก๊าซอีเทนเหลว 2901.10.00
01.09(1) เอทิลีนเหลว 2711.14.10
01.09(1) โพรพิลีนเหลว 2711.14.90
01.09(1) บิวทิลีนเหลว 2901.23.00
01.09(1) ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว 2901.23.00
01.09(1) บิวทาไดอีนเหลว 2901.24.00
01.09(2) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95 2711.14.10
01.09(3) โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2711.14.90
01.09(3) บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2901.23.00
01.09(3) ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2901.23.00
01.09(3) บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2901.24.00
01.10(1) ก๊าซอีเทน 2711.21.00
01.10(2) ก๊าซโพรเพน 2711.21.00
01.10(3) ก๊าซมีเทน 2711.21.00
01.10(3) ก๊าซบิวเทน 2711.21.00
01.10(3) ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ 2711.21.00
01.11(1) เอทิลีน 2901.21.00
01.11(1) โพรพิลีน 2901.22.00
01.11(1) บิวทิลีน 2901.23.00
01.11(1) ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.23.00
01.11(1) บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.24.00
01.90(1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน 2710.19.79
01.90(2.1)-(2.2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง 2710.19.79
01.90(3.1)-(3.2) สารละลายไฮโดรคาร์บอน 2710.12.40, 2710.12.50, 2710.12.60, 2902.20.00, 2902.30.00, 2902.41.00, 2902.42.00, 2902.43.00, 2902.44.00