ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(ป้ายกำกับ: แก้ไขจากมือถือ)
แถว 4: แถว 4:
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''พิกัดศุลกากร'''
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''พิกัดศุลกากร'''
 
|-
 
|-
| 07.01||น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม||
+
| 09.01||น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม||
 
|-
 
|-
| 07.01(1)||(1) น้ำหอมและหัวน้ำหอมแต่ไม่รวมถึงน้ำหอมและหัวน้ำหอม ตาม (3)||[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33030000&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3303.00.00]
+
| 09.01(1)||(1) น้ำหอมและหัวน้ำหอมแต่ไม่รวมถึงน้ำหอมและหัวน้ำหอม ตาม (3)||[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33030000&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3303.00.00]
 
|-
 
|-
| 07.01(2)||(2) น้ำมันหอม||[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.12.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.13.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011900&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.19.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33012400&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.24.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33012500&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.25.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33012900&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.29.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33013000&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.30.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33019010&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.90.10]
+
| 09.01(2)||(2) น้ำมันหอม||[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.12.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.13.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011900&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.19.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33012400&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.24.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33012500&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.25.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33012900&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.29.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33013000&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.30.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33019010&docBegnDate=10%2F07%2F2556 3301.90.10]
 
|-
 
|-
| 07.01(3)||(3) น้ำหอมและหัวน้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิตในประเทศ||-
+
| 09.01(3)||(3) น้ำหอมและหัวน้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิตในประเทศ||-
 
|}
 
|}

รุ่นเมื่อ 10:46, 7 ธันวาคม 2562

ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
09.01 น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม
09.01(1) (1) น้ำหอมและหัวน้ำหอมแต่ไม่รวมถึงน้ำหอมและหัวน้ำหอม ตาม (3) 3303.00.00
09.01(2) (2) น้ำมันหอม 3301.12.00, 3301.13.00, 3301.19.00, 3301.24.00, 3301.25.00, 3301.29.00, 3301.30.00, 3301.90.10
09.01(3) (3) น้ำหอมและหัวน้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิตในประเทศ -