พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
09.01 น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม
09.01(1) (1) น้ำหอมและหัวน้ำหอมแต่ไม่รวมถึงน้ำหอมและหัวน้ำหอม ตาม (3) 3303.00.00
09.01(2) (2) น้ำมันหอม 3301.12.00, 3301.13.00, 3301.19.00, 3301.24.00, 3301.25.00, 3301.29.00, 3301.30.00, 3301.90.10
09.01(3) (3) น้ำหอมและหัวน้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิตในประเทศ -