ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้ารถจักรยานยนต์"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 14: แถว 14:
 
| 08.90(2)(2.1)
 
| 08.90(2)(2.1)
 
| (2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 
| (2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111012&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.12 |8711.10.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111013&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.13 |], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111019&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.19], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111092&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.92], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111093&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.93], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111093&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.93], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119099,&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.90.99,],
+
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111012&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.12 8711.10.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111013&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.13 8711.10.13 ], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111019&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.19 8711.10.19], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111092&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.92 8711.10.92], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111093&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.93 8711.10.93], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111093&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.93 8711.10.93], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119099,&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.90.99 8711.90.99],
 
|-
 
|-
 
| 08.90(2)(2.2)
 
| 08.90(2)(2.2)
 
| (2.2) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 
| (2.2) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112020 8711.20.20], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112031 8711.20.31], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112032 8711.20.32], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112039 8711.20.39], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112045 8711.20.45], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112049 8711.20.49], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112051 8711.20.51], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112052 8711.20.52], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112059 8711.20.59], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112090 8711.20.90], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687113030 8711.30.30], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687113090 8711.30.90], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119052 8711.90.52], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119053 8711.90.53], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119099 8711.90.99],
+
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87112020&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.20.20], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87112031&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.20.31], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87112032&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.20.32], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87112039&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.20.39], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87112045&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.20.45], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87112049&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.20.49], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87112051&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.20.51], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87112052&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.20.52], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87112059&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.20.59], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87112090&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.20.90], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87113030&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.30.30], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87113090&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.30.90], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119052&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.90.52], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119053&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.90.53], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119099&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.90.99],
 
|-
 
|-
 
| 08.90(2)(2.3)
 
| 08.90(2)(2.3)
 
| (2.3) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 
| (2.3) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687114020 8711.40.20], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687114090 8711.40.90], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687115020 8711.50.20], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687115090 8711.50.90], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119099 8711.90.99],
+
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87114020&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.40.20], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87114090&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.40.90], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87115020&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.50.20], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87115090&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.50.90], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119099&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.90.99],
 
|-
 
|-
 
| 08.90(2)(2.4)
 
| 08.90(2)(2.4)
 
| (2.4) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
 
| (2.4) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119099 8711.90.99],
+
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119099&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.90.99],
 
|-
 
|-
 
| 08.90(2)(2.5)
 
| 08.90(2)(2.5)
 
| (2.5) อื่นๆ
 
| (2.5) อื่นๆ
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112010 8711.20.10], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687113010 8711.30.10], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687114010 8711.40.10], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119040 8711.90.40], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119051 8711.90.51], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119091 8711.90.91], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119099 8711.90.99],
+
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87112010&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.20.10], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87113010&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.30.10], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87114010&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.40.10], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119040&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.90.40], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119051&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.90.51], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119091&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.90.91], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119099&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8711.90.99],
 
|}
 
|}

รุ่นเมื่อ 03:55, 20 สิงหาคม 2558

ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
ตอนที่ 8 สินค้าอื่นๆ
สินค้าอื่นๆนอกจากตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 7 ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษีกา
08.90(2) รถจักรยานยนต์ -
08.90(2)(2.1) (2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8711.10.12, 8711.10.13 , 8711.10.19, 8711.10.92, 8711.10.93, 8711.10.93, 8711.90.99,
08.90(2)(2.2) (2.2) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8711.20.20, 8711.20.31, 8711.20.32, 8711.20.39, 8711.20.45, 8711.20.49, 8711.20.51, 8711.20.52, 8711.20.59, 8711.20.90, 8711.30.30, 8711.30.90, 8711.90.52, 8711.90.53, 8711.90.99,
08.90(2)(2.3) (2.3) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8711.40.20, 8711.40.90, 8711.50.20, 8711.50.90, 8711.90.99,
08.90(2)(2.4) (2.4) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8711.90.99,
08.90(2)(2.5) (2.5) อื่นๆ 8711.20.10, 8711.30.10, 8711.40.10, 8711.90.40, 8711.90.51, 8711.90.91, 8711.90.99,