ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้ารถจักรยานยนต์"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 
(มิได้แสดง 2 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 1 คน)
แถว 1: แถว 1:
 +
สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้ารถจักรยานยนต์ได้ที่นี่ http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main
 +
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! ประเภทที่
+
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ประเภทที่'''
! รายการ
+
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''รายการ'''
! พิกัดศุลกากร
+
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''พิกัดศุลกากร'''
 
|-
 
|-
|
+
||||รถจักรยานยนต์|||
| ตอนที่ 8 สินค้าอื่นๆ<br>สินค้าอื่นๆนอกจากตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 7 ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษีกา
+
||  
+
 
|-
 
|-
| 08.90(2)
+
| valign="top"|07.01(1)|| valign="top"|แบบพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ยางรถจักรยานยนต์ตามาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศกำหนดหรือข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ (UN Regulation No.75)|| valign="top"|8711.10.12,8711.10.19
| รถจักรยานยนต์
+
8711.10.92,8711.10.93
| -
+
 
|-
 
|-
| 08.90(2)(2.1)
+
| valign="top"|07.01(2)|| valign="top"|แบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงหรือแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ที่ใช้ยางรถจักรยานยนต์ตามาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศกำหนดหรือข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ (UN Regulation No.75)และต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|| valign="top"|
| (2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111012&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111013&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.13], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111019&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.19], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111092&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.92], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111093&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.93], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111093&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.93], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119099,&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.90.99,],
+
 
|-
 
|-
| 08.90(2)(2.2)
+
| valign="top"|07.01(2)()|| valign="top"|มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 50 กรัม/ กิโลเมตร|| valign="top"|
| (2.2) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112020 8711.20.20], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112031 8711.20.31], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112032 8711.20.32], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112039 8711.20.39], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112045 8711.20.45], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112049 8711.20.49], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112051 8711.20.51], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112052 8711.20.52], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112059 8711.20.59], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112090 8711.20.90], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687113030 8711.30.30], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687113090 8711.30.90], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119052 8711.90.52], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119053 8711.90.53], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119099 8711.90.99],
+
 
|-
 
|-
| 08.90(2)(2.3)
+
| valign="top"|07.01(2)()|| valign="top"|มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 50 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 90 กรัม/ กิโลเมตร|| valign="top"|
| (2.3) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687114020 8711.40.20], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687114090 8711.40.90], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687115020 8711.50.20], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687115090 8711.50.90], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119099 8711.90.99],
+
 
|-
 
|-
| 08.90(2)(2.4)
+
| valign="top"|07.01(2)()|| valign="top"|มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 90 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 130 กรัม/ กิโลเมตร|| valign="top"|
| (2.4) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
|-
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119099 8711.90.99],
+
| valign="top"|07.01(2)(ง)|| valign="top"|มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 130 กรัม/ กิโลเมตร|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"|07.01(3)|| valign="top"|รถจักรยานยนต์ยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด)|| valign="top"|
 +
|-
 +
| valign="top"|07.01(4)|| valign="top"|อื่นๆ นอกจาก (1) ถึง (3)|| valign="top"|
 
|-
 
|-
| 08.90(2)(2.5)
 
| (2.5) อื่นๆ
 
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687112010 8711.20.10], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687113010 8711.30.10], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687114010 8711.40.10], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119040 8711.90.40], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119051 8711.90.51], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119091 8711.90.91], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032353&docBegnDate=10%2F07%2F255687119099 8711.90.99],
 
|}
 

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 14:15, 16 เมษายน 2563

สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้ารถจักรยานยนต์ได้ที่นี่ http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main

ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
รถจักรยานยนต์
07.01(1) แบบพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ยางรถจักรยานยนต์ตามาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศกำหนดหรือข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ (UN Regulation No.75) 8711.10.12,8711.10.19

8711.10.92,8711.10.93

07.01(2) แบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงหรือแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ที่ใช้ยางรถจักรยานยนต์ตามาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศกำหนดหรือข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ (UN Regulation No.75)และต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
07.01(2)(ก) มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 50 กรัม/ กิโลเมตร
07.01(2)(ข) มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 50 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 90 กรัม/ กิโลเมตร
07.01(2)(ค) มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 90 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 130 กรัม/ กิโลเมตร
07.01(2)(ง) มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 130 กรัม/ กิโลเมตร
07.01(3) รถจักรยานยนต์ยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด)
07.01(4) อื่นๆ นอกจาก (1) ถึง (3)