ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องปรับอากาศ"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย '{| class="wikitable" ! ประเภทที่ ! รายการ ! พิกัดศุลกากร |- | | ตอนที...')
 
 
แถว 14: แถว 14:
 
| 03.01(1)
 
| 03.01(1)
 
| (1) ชนิดใช้กับรถยนต์
 
| (1) ชนิดใช้กับรถยนต์
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84152010 8415.20.10],
+
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84152010&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.20.10],
 
|-
 
|-
 
| 03.01(2)
 
| 03.01(2)
 
| (2) อื่นๆนอกจาก (1)
 
| (2) อื่นๆนอกจาก (1)
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84151010 8415.10.10], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84158111 8415.81.11], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84158121 8415.81.21], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84158131 8415.81.31], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84158193 8415.81.93], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84158219 8415.82.19], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84158221 8415.82.21], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84158231 8415.82.31], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84158291 8415.82.91], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84158319 8415.83.19], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84158321 8415.83.21], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84158331 8415.83.31], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87032211&docBegnDate=10%2F07%2F2556&hightlight=&descTh=84158391 8415.83.91],
+
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84151010&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.10.10], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84158111&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.81.11], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84158121&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.81.21], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84158131&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.81.31], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84158193&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.81.93], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84158219&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.82.19], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84158221&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.82.21], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84158231&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.82.31], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84158291&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.82.91], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84158319&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.83.19], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84158321&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.83.21], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84158331&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.83.31], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=84158391&docBegnDate=10%2F07%2F2556 8415.83.91],
 
|}
 
|}

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 04:00, 20 สิงหาคม 2558

ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
ตอนที่ 3 เครื่องไฟฟ้า
"เครื่องไฟฟ้า" หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้า และให้รวมถึงสิ่งที่ใช้ประกอบไฟฟ้าหรือเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วย
03.01 เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์ และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ไม่ว่าจะมีส่วนที่ใช้ควบคุมความชื้นด้วยหรือไม่ก็ตาม ที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียู/ชั่วโมง
03.01(1) (1) ชนิดใช้กับรถยนต์ 8415.20.10,
03.01(2) (2) อื่นๆนอกจาก (1) 8415.10.10, 8415.81.11, 8415.81.21, 8415.81.31, 8415.81.93, 8415.82.19, 8415.82.21, 8415.82.31, 8415.82.91, 8415.83.19, 8415.83.21, 8415.83.31, 8415.83.91,