พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องปรับอากาศ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 04:00, 20 สิงหาคม 2558 โดย Peeyaa (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
ตอนที่ 3 เครื่องไฟฟ้า
"เครื่องไฟฟ้า" หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้า และให้รวมถึงสิ่งที่ใช้ประกอบไฟฟ้าหรือเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วย
03.01 เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์ และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ไม่ว่าจะมีส่วนที่ใช้ควบคุมความชื้นด้วยหรือไม่ก็ตาม ที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียู/ชั่วโมง
03.01(1) (1) ชนิดใช้กับรถยนต์ 8415.20.10,
03.01(2) (2) อื่นๆนอกจาก (1) 8415.10.10, 8415.81.11, 8415.81.21, 8415.81.31, 8415.81.93, 8415.82.19, 8415.82.21, 8415.82.31, 8415.82.91, 8415.83.19, 8415.83.21, 8415.83.31, 8415.83.91,