หน้าสั้น

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ด้านล่างแสดงผลมากสุด 100 ในพิสัย #1 ถึง #100

ดู (ก่อนหน้า 100 | ถัดไป 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้า ‎[432 ไบต์]
 2. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต ‎[476 ไบต์]
 3. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว ‎[491 ไบต์]
 4. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าเรือ ‎[511 ไบต์]
 5. (ประวัติ) ‎ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน ‎[537 ไบต์]
 6. (ประวัติ) ‎ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน ‎[541 ไบต์]
 7. (ประวัติ) ‎คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน ‎[596 ไบต์]
 8. (ประวัติ) ‎ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน ‎[626 ไบต์]
 9. (ประวัติ) ‎โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน ‎[640 ไบต์]
 10. (ประวัติ) ‎รถยนต์นั่งสามล้อ ‎[646 ไบต์]
 11. (ประวัติ) ‎ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน ‎[655 ไบต์]
 12. (ประวัติ) ‎รถยนต์กระบะ ‎[704 ไบต์]
 13. (ประวัติ) ‎รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นมาด้วยเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ ‎[786 ไบต์]
 14. (ประวัติ) ‎รถยนต์โดยสารใช้เซลล์เชื้อเพลิง ‎[798 ไบต์]
 15. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์รถจักรยานต์ ขนาดไม่เกิน 250 CC ‎[800 ไบต์]
 16. (ประวัติ) ‎รถยนต์กระบะที่มีคุณสมบัติตามที่ รมต. กำหนด ‎[863 ไบต์]
 17. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง ‎[868 ไบต์]
 18. (ประวัติ) ‎รถยนต์นั่งใช้เซลล์เชื้อเพลิง ‎[878 ไบต์]
 19. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ‎[879 ไบต์]
 20. (ประวัติ) ‎08.90(2.5) อื่นๆ ‎[880 ไบต์]
 21. (ประวัติ) ‎03.01(1) ชนิดใช้กับรถยนต์ ‎[919 ไบต์]
 22. (ประวัติ) ‎05.90(1.2) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 3,250 CC ‎[988 ไบต์]
 23. (ประวัติ) ‎05.90(1.1) ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 CC ‎[1,001 ไบต์]
 24. (ประวัติ) ‎รถยนต์โดยสารใช้พลังงานไฟฟ้า ‎[1,026 ไบต์]
 25. (ประวัติ) ‎03.01(2) อื่นๆนอกจาก (1) ‎[1,054 ไบต์]
 26. (ประวัติ) ‎ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน ‎[1,061 ไบต์]
 27. (ประวัติ) ‎05.90(3.2) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,063 ไบต์]
 28. (ประวัติ) ‎05.02(4) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,068 ไบต์]
 29. (ประวัติ) ‎โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน ‎[1,069 ไบต์]
 30. (ประวัติ) ‎05.90(3.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. ‎[1,072 ไบต์]
 31. (ประวัติ) ‎05.90(1.2) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C. ‎[1,073 ไบต์]
 32. (ประวัติ) ‎05.01(4.1.2) ความจุกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C. ‎[1,085 ไบต์]
 33. (ประวัติ) ‎05.01(3.2) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,106 ไบต์]
 34. (ประวัติ) ‎05.01(1.2) ความจุเกิน 2,000 CC แต่ไม่เกิน 2,500 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,107 ไบต์]
 35. (ประวัติ) ‎05.90(3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ‎[1,107 ไบต์]
 36. (ประวัติ) ‎05.01(3.3) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,115 ไบต์]
 37. (ประวัติ) ‎05.90(1.1) ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C. ‎[1,116 ไบต์]
 38. (ประวัติ) ‎05.90(3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ‎[1,116 ไบต์]
 39. (ประวัติ) ‎05.01(1.4) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,117 ไบต์]
 40. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.4) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,117 ไบต์]
 41. (ประวัติ) ‎05.01(1.3) ความจุเกิน 2,500 CC แต่ไม่เกิน 3,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,118 ไบต์]
 42. (ประวัติ) ‎05.01(2.3) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,118 ไบต์]
 43. (ประวัติ) ‎08.90(2.1) ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศ์กเซนติเมตร ‎[1,131 ไบต์]
 44. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.4) ความจุเกิน 3,000 CC หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า ‎[1,148 ไบต์]
 45. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.3) แบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle) ‎[1,153 ไบต์]
 46. (ประวัติ) ‎01.90(3) ‎[1,164 ไบต์]
 47. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.3) ความจุเกิน 2,500 CC แต่ไม่เกิน 3,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,166 ไบต์]
 48. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C.หรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,166 ไบต์]
 49. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 C.C.และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,171 ไบต์]
 50. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศ ‎[1,183 ไบต์]
 51. (ประวัติ) ‎คาร์บอนเตตระคลอไรด์ ‎[1,186 ไบต์]
 52. (ประวัติ) ‎05.02(4) ความจุเกิน 3,000 C.C. หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า ‎[1,203 ไบต์]
 53. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(4.1) รถยนต์นั่งสามล้อ ‎[1,204 ไบต์]
 54. (ประวัติ) ‎05.01(2.2) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,208 ไบต์]
 55. (ประวัติ) ‎05.90(1.2) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,211 ไบต์]
 56. (ประวัติ) ‎05.01(4.1.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. ‎[1,214 ไบต์]
 57. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,400 C.C. ‎[1,220 ไบต์]
 58. (ประวัติ) ‎05.01(2.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. ‎[1,221 ไบต์]
 59. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.1.5) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,221 ไบต์]
 60. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(3.1.4) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,221 ไบต์]
 61. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(3.2.4) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,221 ไบต์]
 62. (ประวัติ) ‎05.90(2.2) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km. ‎[1,225 ไบต์]
 63. (ประวัติ) ‎05.01(4.1.2) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,227 ไบต์]
 64. (ประวัติ) ‎05.90(1.2) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km. ‎[1,228 ไบต์]
 65. (ประวัติ) ‎05.02(3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km. ‎[1,231 ไบต์]
 66. (ประวัติ) ‎05.90(1.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 200 g./km. ‎[1,234 ไบต์]
 67. (ประวัติ) ‎05.90(2.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 200 g./km. ‎[1,234 ไบต์]
 68. (ประวัติ) ‎05.02(1) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 150 g./km. ‎[1,241 ไบต์]
 69. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(3.2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้ ‎[1,245 ไบต์]
 70. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.3) แบบเซลล์เชื้อเพลิง ‎[1,248 ไบต์]
 71. (ประวัติ) ‎05.01(1.4) ความจุเกิน 3,000 CC หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า ‎[1,279 ไบต์]
 72. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซล ความจุไม่เกิน 1,400 C.C. ‎[1,280 ไบต์]
 73. (ประวัติ) ‎05.01(1.3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน g./km. ‎[1,281 ไบต์]
 74. (ประวัติ) ‎05.01(2.2) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km. ‎[1,281 ไบต์]
 75. (ประวัติ) ‎05.01(3.2) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km. ‎[1,281 ไบต์]
 76. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km. ‎[1,281 ไบต์]
 77. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.4.1) เครื่องยนต์เบนซิน ความจุไม่เกิน 1,300 C.C. ‎[1,283 ไบต์]
 78. (ประวัติ) ‎05.01(3.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. ‎[1,288 ไบต์]
 79. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.4) ความจุเกิน 3,000 C.C.หรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,289 ไบต์]
 80. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(3.1.4) ความจุเกิน 3,000 C.C. หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า ‎[1,290 ไบต์]
 81. (ประวัติ) ‎05.01(1.3) ความจุเกิน 2,500 CC แต่ไม่เกิน 3,000 CC เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,297 ไบต์]
 82. (ประวัติ) ‎05.02(1) ความจุไม่เกิน 2,000 C.C. และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,301 ไบต์]
 83. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์รถจักรยานต์ ขนาดไม่เกิน 250 C.C. ‎[1,302 ไบต์]
 84. (ประวัติ) ‎05.02(2) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 150 g./km. แต่ไม่เกิน 200 g./km. ‎[1,304 ไบต์]
 85. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.1) ความจุไม่เกิน 2,000 C.C.เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,304 ไบต์]
 86. (ประวัติ) ‎05.02(2) ความจุเกิน 2,000 C.C. แต่ไม่เกิน 2,500 C.C. และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,309 ไบต์]
 87. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้า ‎[1,312 ไบต์]
 88. (ประวัติ) ‎05.01(1.2) ความจุเกิน 2,000 CC แต่ไม่เกิน 2,500 CC เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,316 ไบต์]
 89. (ประวัติ) ‎รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก ‎[1,323 ไบต์]
 90. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.1.2) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,323 ไบต์]
 91. (ประวัติ) ‎รถยนต์จักรยานยนต์ ‎[1,326 ไบต์]
 92. (ประวัติ) ‎05.90(2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ‎[1,327 ไบต์]
 93. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 250 C.C. ‎[1,330 ไบต์]
 94. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 CC ‎[1,330 ไบต์]
 95. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(3.3.2) ความจุเกิน 2,000 C.C. แต่ไม่เกิน 2,500 C.C. เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,330 ไบต์]
 96. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(3.3.3) ความจุเกิน 2,500 C.C. แต่ไม่เกิน 3,000 C.C. เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,330 ไบต์]
 97. (ประวัติ) ‎05.02(3) ความจุเกิน 2,500 C.C. แต่ไม่เกิน 3,000 C.C. และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,333 ไบต์]
 98. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.1.1) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. ‎[1,335 ไบต์]
 99. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.2) ความจุเกิน 2,000 C.C.แต่ไม่เกิน 2,500 C.C. เครื่องยนต์ไม่ เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,335 ไบต์]
 100. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.3) ความจุเกิน 2,500 C.C.แต่ไม่เกิน 3,000 C.C. เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,335 ไบต์]

ดู (ก่อนหน้า 100 | ถัดไป 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)