หน้าสั้น

ด้านล่างแสดงผลมากสุด 50 ในพิสัย #1 ถึง #50

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้า ‎[432 ไบต์]
 2. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต ‎[476 ไบต์]
 3. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว ‎[491 ไบต์]
 4. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าเรือ ‎[511 ไบต์]
 5. (ประวัติ) ‎ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน ‎[537 ไบต์]
 6. (ประวัติ) ‎ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน ‎[541 ไบต์]
 7. (ประวัติ) ‎คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน ‎[596 ไบต์]
 8. (ประวัติ) ‎ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน ‎[626 ไบต์]
 9. (ประวัติ) ‎โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน ‎[640 ไบต์]
 10. (ประวัติ) ‎รถยนต์นั่งสามล้อ ‎[646 ไบต์]
 11. (ประวัติ) ‎ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน ‎[655 ไบต์]
 12. (ประวัติ) ‎รถยนต์กระบะ ‎[704 ไบต์]
 13. (ประวัติ) ‎รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นมาด้วยเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ ‎[786 ไบต์]
 14. (ประวัติ) ‎รถยนต์โดยสารใช้เซลล์เชื้อเพลิง ‎[798 ไบต์]
 15. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์รถจักรยานต์ ขนาดไม่เกิน 250 CC ‎[800 ไบต์]
 16. (ประวัติ) ‎รถยนต์กระบะที่มีคุณสมบัติตามที่ รมต. กำหนด ‎[863 ไบต์]
 17. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง ‎[868 ไบต์]
 18. (ประวัติ) ‎รถยนต์นั่งใช้เซลล์เชื้อเพลิง ‎[878 ไบต์]
 19. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ‎[879 ไบต์]
 20. (ประวัติ) ‎08.90(2.5) อื่นๆ ‎[880 ไบต์]
 21. (ประวัติ) ‎03.01(1) ชนิดใช้กับรถยนต์ ‎[919 ไบต์]
 22. (ประวัติ) ‎05.90(1.2) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 3,250 CC ‎[988 ไบต์]
 23. (ประวัติ) ‎05.90(1.1) ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 CC ‎[1,001 ไบต์]
 24. (ประวัติ) ‎รถยนต์โดยสารใช้พลังงานไฟฟ้า ‎[1,026 ไบต์]
 25. (ประวัติ) ‎03.01(2) อื่นๆนอกจาก (1) ‎[1,054 ไบต์]
 26. (ประวัติ) ‎ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน ‎[1,061 ไบต์]
 27. (ประวัติ) ‎05.90(3.2) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,063 ไบต์]
 28. (ประวัติ) ‎05.02(4) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,068 ไบต์]
 29. (ประวัติ) ‎โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน ‎[1,069 ไบต์]
 30. (ประวัติ) ‎05.90(3.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. ‎[1,072 ไบต์]
 31. (ประวัติ) ‎05.90(1.2) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C. ‎[1,073 ไบต์]
 32. (ประวัติ) ‎05.01(4.1.2) ความจุกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C. ‎[1,085 ไบต์]
 33. (ประวัติ) ‎05.01(3.2) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,106 ไบต์]
 34. (ประวัติ) ‎05.01(1.2) ความจุเกิน 2,000 CC แต่ไม่เกิน 2,500 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,107 ไบต์]
 35. (ประวัติ) ‎05.90(3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ‎[1,107 ไบต์]
 36. (ประวัติ) ‎05.01(3.3) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,115 ไบต์]
 37. (ประวัติ) ‎05.90(1.1) ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C. ‎[1,116 ไบต์]
 38. (ประวัติ) ‎05.90(3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ‎[1,116 ไบต์]
 39. (ประวัติ) ‎05.01(1.4) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,117 ไบต์]
 40. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.4) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,117 ไบต์]
 41. (ประวัติ) ‎05.01(1.3) ความจุเกิน 2,500 CC แต่ไม่เกิน 3,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,118 ไบต์]
 42. (ประวัติ) ‎05.01(2.3) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,118 ไบต์]
 43. (ประวัติ) ‎08.90(2.1) ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศ์กเซนติเมตร ‎[1,131 ไบต์]
 44. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.4) ความจุเกิน 3,000 CC หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า ‎[1,148 ไบต์]
 45. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.3) แบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle) ‎[1,153 ไบต์]
 46. (ประวัติ) ‎01.90(3) ‎[1,164 ไบต์]
 47. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.3) ความจุเกิน 2,500 CC แต่ไม่เกิน 3,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,166 ไบต์]
 48. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C.หรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,166 ไบต์]
 49. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 C.C.และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,171 ไบต์]
 50. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศ ‎[1,183 ไบต์]

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)