หน้าสั้น

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ด้านล่างแสดงผลมากสุด 50 ในพิสัย #51 ถึง #100

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (ประวัติ) ‎คาร์บอนเตตระคลอไรด์ ‎[1,186 ไบต์]
 2. (ประวัติ) ‎05.02(4) ความจุเกิน 3,000 C.C. หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า ‎[1,203 ไบต์]
 3. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(4.1) รถยนต์นั่งสามล้อ ‎[1,204 ไบต์]
 4. (ประวัติ) ‎05.01(2.2) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,208 ไบต์]
 5. (ประวัติ) ‎05.90(1.2) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,211 ไบต์]
 6. (ประวัติ) ‎05.01(4.1.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. ‎[1,214 ไบต์]
 7. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,400 C.C. ‎[1,220 ไบต์]
 8. (ประวัติ) ‎05.01(2.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. ‎[1,221 ไบต์]
 9. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.1.5) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,221 ไบต์]
 10. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(3.1.4) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,221 ไบต์]
 11. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(3.2.4) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,221 ไบต์]
 12. (ประวัติ) ‎05.90(2.2) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km. ‎[1,225 ไบต์]
 13. (ประวัติ) ‎05.01(4.1.2) ความจุเกิน 3,250 C.C. ‎[1,227 ไบต์]
 14. (ประวัติ) ‎05.90(1.2) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km. ‎[1,228 ไบต์]
 15. (ประวัติ) ‎05.02(3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km. ‎[1,231 ไบต์]
 16. (ประวัติ) ‎05.90(1.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 200 g./km. ‎[1,234 ไบต์]
 17. (ประวัติ) ‎05.90(2.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 200 g./km. ‎[1,234 ไบต์]
 18. (ประวัติ) ‎05.02(1) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 150 g./km. ‎[1,241 ไบต์]
 19. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(3.2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้ ‎[1,245 ไบต์]
 20. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.3) แบบเซลล์เชื้อเพลิง ‎[1,248 ไบต์]
 21. (ประวัติ) ‎05.01(1.4) ความจุเกิน 3,000 CC หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า ‎[1,279 ไบต์]
 22. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซล ความจุไม่เกิน 1,400 C.C. ‎[1,280 ไบต์]
 23. (ประวัติ) ‎05.01(1.3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน g./km. ‎[1,281 ไบต์]
 24. (ประวัติ) ‎05.01(2.2) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km. ‎[1,281 ไบต์]
 25. (ประวัติ) ‎05.01(3.2) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km. ‎[1,281 ไบต์]
 26. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km. ‎[1,281 ไบต์]
 27. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.4.1) เครื่องยนต์เบนซิน ความจุไม่เกิน 1,300 C.C. ‎[1,283 ไบต์]
 28. (ประวัติ) ‎05.01(3.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. ‎[1,288 ไบต์]
 29. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.4) ความจุเกิน 3,000 C.C.หรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,289 ไบต์]
 30. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(3.1.4) ความจุเกิน 3,000 C.C. หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า ‎[1,290 ไบต์]
 31. (ประวัติ) ‎05.01(1.3) ความจุเกิน 2,500 CC แต่ไม่เกิน 3,000 CC เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,297 ไบต์]
 32. (ประวัติ) ‎05.02(1) ความจุไม่เกิน 2,000 C.C. และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,301 ไบต์]
 33. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์รถจักรยานต์ ขนาดไม่เกิน 250 C.C. ‎[1,302 ไบต์]
 34. (ประวัติ) ‎05.02(2) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 150 g./km. แต่ไม่เกิน 200 g./km. ‎[1,304 ไบต์]
 35. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.1) ความจุไม่เกิน 2,000 C.C.เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,304 ไบต์]
 36. (ประวัติ) ‎05.02(2) ความจุเกิน 2,000 C.C. แต่ไม่เกิน 2,500 C.C. และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,309 ไบต์]
 37. (ประวัติ) ‎พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้า ‎[1,312 ไบต์]
 38. (ประวัติ) ‎05.01(1.2) ความจุเกิน 2,000 CC แต่ไม่เกิน 2,500 CC เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,316 ไบต์]
 39. (ประวัติ) ‎รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก ‎[1,323 ไบต์]
 40. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.1.2) ความจุเกิน 3,000 C.C. ‎[1,323 ไบต์]
 41. (ประวัติ) ‎รถยนต์จักรยานยนต์ ‎[1,326 ไบต์]
 42. (ประวัติ) ‎05.90(2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ‎[1,327 ไบต์]
 43. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 250 C.C. ‎[1,330 ไบต์]
 44. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 CC ‎[1,330 ไบต์]
 45. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(3.3.2) ความจุเกิน 2,000 C.C. แต่ไม่เกิน 2,500 C.C. เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,330 ไบต์]
 46. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(3.3.3) ความจุเกิน 2,500 C.C. แต่ไม่เกิน 3,000 C.C. เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,330 ไบต์]
 47. (ประวัติ) ‎05.02(3) ความจุเกิน 2,500 C.C. แต่ไม่เกิน 3,000 C.C. และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ‎[1,333 ไบต์]
 48. (ประวัติ) ‎05.01-05.02(2.1.1) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. ‎[1,335 ไบต์]
 49. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.2) ความจุเกิน 2,000 C.C.แต่ไม่เกิน 2,500 C.C. เครื่องยนต์ไม่ เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,335 ไบต์]
 50. (ประวัติ) ‎05.01(4.2.3) ความจุเกิน 2,500 C.C.แต่ไม่เกิน 3,000 C.C. เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) ‎[1,335 ไบต์]

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)