อุปกรณ์เสริม

รายการด้านล่างเป็นรายการอุปกรณ์เสริมพิเศษที่ผู้ใช้สามารถเปิดใช้ในส่วนการตั้งค่าส่วนตัว อุปกรณ์เสริมทั้งหมดได้ถูกกำหนดไว้ใน ส่วนกำหนดอุปกรณ์เสริม ขณะที่หน้านี้จะกล่าวโดยรวมเกี่ยวกับ คำอธิบายการใช้งาน และ โค้ดของอุปกรณ์เสริมแต่ละตัว