Changes

แบตเตอรี่

24 bytes removed, 17:52, 31 สิงหาคม 2558
/* พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าแบตเตอรี่ */
= 600 บาท
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้าแบตเตอรี่==เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าแบตเตอรี่ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้า [[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าแบตเตอรี่|ดังนี้]] [[en:Battery]] สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าแบตเตอรี่ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าแบตเตอรี่
ผู้ดูแลระบบ
45
edits