Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

การออกสลากกินแบ่ง

227 bytes added, 04:47, 29 พฤษภาคม 2563
/* การคำนวณภาษี */
==การคำนวณภาษี==
'''ภาษีสรรพสามิต=(ราคาขายปลีกแนะนำx ภาษีตามมูลค่า)​''' ภาษีพึงชำระ​= มูลค่า ภาษีสรรพสามิต+(ภาษีสรรพสามิต​ x อัตราภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น)​
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===