Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สนามแข่งม้า

61 bytes removed, 05:10, 29 พฤษภาคม 2563
/* ตัวอย่างการคำนวณภาษี */
==การคำนวณภาษี==
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
ตัวอย่างการคำนวณภาษี
อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 10