รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก

Daily pick-up รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก Daily pick-up
Musso Sports Pick-Up รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก Musso Sports pick-up

รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก หมายถึง รถยนต์นั่งที่สร้างบนโครงสร้างของรถยนต์กระบะ[1]

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. ประกาศกรมสรรพสามิต
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08:22