รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Daily pick-up รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก Daily pick-up
Musso Sports Pick-Up รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก Musso Sports pick-up

รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก หมายถึง รถยนต์นั่งที่สร้างบนโครงสร้างของรถยนต์กระบะ[1]

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. ประกาศกรมสรรพสามิต