ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถยนต์นั่งประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 
แถว 4: แถว 4:
 
ประเภทสินค้าหลักตามรายละเอียดใน[[คู่มือสินค้าสรรพสามิต:รถยนต์|คู่มือสรรพสามิตสินค้ารถยนต์]]
 
ประเภทสินค้าหลักตามรายละเอียดใน[[คู่มือสินค้าสรรพสามิต:รถยนต์|คู่มือสรรพสามิตสินค้ารถยนต์]]
 
* [[รถยนต์นั่งประหยัดพลังงาน]]
 
* [[รถยนต์นั่งประหยัดพลังงาน]]
 +
 +
== พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง ==
 +
* 05.01-05.02(2.4) รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
 +
** [[05.01-05.02(2.4.1) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 C.C.]]
 +
** [[05.01-05.02(2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,400 C.C.]]
  
 
== เอกสารอ้างอิง ==
 
== เอกสารอ้างอิง ==

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 16:10, 26 ตุลาคม 2557

ตัวอย่างรถยนต์นั่งประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Suzuki Swift Sport

รถยนต์นั่งประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล เป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่ง ที่มีคุณสมบัติตาม ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต[1]

ประเภทสินค้าหลัก

ประเภทสินค้าหลักตามรายละเอียดในคู่มือสรรพสามิตสินค้ารถยนต์

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต