รถยนต์นั่งประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 19:53, 19 ตุลาคม 2557 โดย Nopash (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถยนต์นั่งประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล เป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่ง ที่มีคุณสมบัติตาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต