ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถยนต์นั่งพยาบาล"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง)
 
แถว 17: แถว 17:
 
== เอกสารอ้างอิง ==
 
== เอกสารอ้างอิง ==
 
<references>
 
<references>
<ref name="doc1">[http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/2b2/2b2e79f13110b72e103da41c73913048.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527]</ref>
+
<ref name="doc1">[http://www5.excise.go.th/law_center/2527/27pkc/27pkc01.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง]</ref>
 
</references>
 
</references>
  
 
[[Category:ประเภทของสินค้ารถยนต์]]
 
[[Category:ประเภทของสินค้ารถยนต์]]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 07:38, 13 พฤศจิกายน 2557

ตัวอย่างรถพยาบาล Toyota Hiace

รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการ โรงพยาบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี ต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บ ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน โดยพื้นที่ภายในรถจะต้องมีความกว้างยาวและสูงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนอน และให้การช่วยเหลือได้สะดวกซึ่งในขณะดัดแปลงเสร็จหรือในขณะนำออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือในขณะนำเข้า อย่างน้อยจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้[1]

  1. เปลนอนพร้อมเบาะและสายยึดตรึงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ชนิดปรับระดับนั่ง-นอน และเคลื่อนย้ายได้ พร้อมที่ยึดตรึงเปลป้องกันมิให้เปลเลื่อนไป-มา
  2. ท่อบรรจุออกซิเจนและอุปกรณ์ให้ออกซิเจน
  3. เครื่องดูดเสมหะและอุปกรณ์
  4. อุปกรณ์แขวนขวดน้ำเกลือหรือเลือด
  5. ตู้หรือสำหรับที่เก็บรักษา หรือจัดวางเครื่องอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  6. ที่นั่งสำหรับแพทย์ และพยาบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ
  7. ไฟสัญญาณฉุกเฉินประจำรถติดตั้งให้เห็นชัดเจน
  8. สัญญาณไซเรน


พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. ประกาศกระทรวงการคลัง