ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 1: แถว 1:
เข้าชมรายละเอียดของบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 [[สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด (พรบ. พ.ศ.2560)|คลิกที่นี่]]
+
==ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด==
 +
[[ไฟล์:Turkish_Bath_BKK.jpg|thumb|Turkish Bath or Sauna and Massage]]
  
==ความรู้ทั่วไปของสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด==
+
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 17 '''กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ''  
[[File:Turkish_Bath_BKK.jpg|thumb|สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด]]
+
 
+
'''ความหมายของบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด'''
+
  
 
การให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยมีผู้ให้บริการ จะต้องมีลักษณะดังนี้
 
การให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยมีผู้ให้บริการ จะต้องมีลักษณะดังนี้
 
* ให้บริการอาบน้ำและนวด หรือ
 
* ให้บริการอาบน้ำและนวด หรือ
 
* ให้บริการอบตัวและนวด
 
* ให้บริการอบตัวและนวด
 
  
 
ประเภทของสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
 
ประเภทของสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
แถว 16: แถว 13:
 
* บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ยกเว้นภาษี)
 
* บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ยกเว้นภาษี)
 
* บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (สปา) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
 
* บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (สปา) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
 
 
[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/170/45.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่สถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ลงวันที่ 19 ต.ค. พ.ศ. 2552] กำหนดให้สถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานตาม[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/176/18.PDF ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509] หรือที่ประกาศดังกล่าวถือว่ามีมาตรฐาน ได้รับยกเว้นภาษีสำหรับรายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด โดยมีผู้ให้บริการ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานหรือถือว่ามีมาตรฐานตามประกาศดังกล่าว
 
  
 
==คุณลักษณะของบริการ==
 
==คุณลักษณะของบริการ==
[[file:Detail-bath.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด]]
+
[[file:1200px-Detail-bath.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด]]
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
+
| valign="top" align="center" width="60px" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
 
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ'''
 
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ'''
 
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
 
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| 1||ชื่อสถานบริการ||ชื่อที่จดทะเบียนของสถานบริการ
+
| align="center"|1||ชื่อสถานบริการ||ชื่อที่จดทะเบียนของสถานบริการ
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| 2||ชนิดของบริการ||ประเภทของการให้บริการของสถานบริการ ได้แก่ สปา, นวดแผนโบราณ, อาบ อบ นวด, อื่นๆ
+
| align="center"|2||ชนิดของบริการ||ประเภทของการให้บริการของสถานบริการ ได้แก่ สปา, นวดแผนโบราณ, อาบ อบ นวด, อื่นๆ
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| 3||มีผู้ให้บริการอาบน้ำหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
+
| align="center"|3||มีผู้ให้บริการอาบน้ำหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| 4||มีผู้ให้บริการอบตัวหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอบตัวโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
+
| align="center"|4||มีผู้ให้บริการอบตัวหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอบตัวโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| 5||มีผู้ให้บริการนวดหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการนวดโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
+
| align="center"|5||มีผู้ให้บริการนวดหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการนวดโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| 6||สถานที่ให้บริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่
+
| align="center"|6||สถานที่ให้บริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| 7||สถานที่ให้บริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือไม่
+
| align="center"|7||สถานที่ให้บริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือไม่
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| 8||สถานที่ให้บริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (สปา) ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
+
| align="center"|8||สถานที่ให้บริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (สปา) ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| 9||รายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด||ระบุรายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
+
| align="center"|9||รายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด||ระบุรายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
 
|}
 
|}
  
 
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
 
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
 
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C007/%C007-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
 
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BE08/%BE08-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00119224.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2546]
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00119984.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่สถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวดในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2546]
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/170/45.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่สถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552]
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/176/18.PDF ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 พ.ศ.2551 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2551]
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00135862.PDF พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509]
 
  
==พิกัดภาษีสรรพสามิตรสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด==
+
===พระราชบัญญัติ===
{| class="wikitable"
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]
! valign="top" | ประเภทที่
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]
! valign="top" | รายการ
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]
! valign="top" | อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ
+
===กฎกระทรวง===
! valign="top" | ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 17)]
|- valign="top"
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29) ]
| 09.02
+
 
| - สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
+
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
|  
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
|  
+
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
|- valign="top"
+
*[http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293200.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวดตัว ในสถานบริหารเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ (เลขอ้างอิง 131) ]
 +
*[http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293302.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 115)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza5/~edisp/uatucm309818.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา (เลขอ้างอิง 177) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190) ]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/ประกาศกรมสรรพสามต/img-200319093641.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 9)  (เลขอ้างอิง 475)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107)]
 +
 
 +
==พิกัดภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด==
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
 +
! rowspan=3 style="width: 5%;"| ประเภทที่
 +
! rowspan=3 style="width: 50%;"|รายการ
 +
! colspan=3 style="width: 31%;"| อัตราภาษี
 +
|-
 +
! rowspan=2 style="width: 15%;"|ตามมูลค่าร้อยละ
 +
! colspan=2 style="width: 16%;"|ตามปริมาณ
 +
|-
 +
! style="width: 8%;"|หน่วย
 +
! style="width: 8%;"|หน่วยละ (บาท)
 +
|-
 +
| 17.02
 +
| สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด
 
|  
 
|  
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
 
| (1) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
 
| (1) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|- valign="top"
+
|-
 
|  
 
|  
| - รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ
+
|     (ก) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ
| align="center" | 20
+
 
| align="center" | 10
 
| align="center" | 10
|- valign="top"
+
| align="center" | รอบ
 +
| align="center" | 0
 +
|-
 
|  
 
|  
| - รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในสถานศึกษาหรือในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
+
|     (ข) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในสถานศึกษาหรือในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
| align="center" | 20
+
| align="center" | 0
| align="center" | ยกเว้นภาษี
+
| align="center" | รอบ
|- valign="top"
+
| align="center" | 0
 +
|-
 
|  
 
|  
| - รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
+
|     (ค) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
| align="center" | 20
+
| align="center" | 0
| align="center" | ยกเว้นภาษี
+
| align="center" | รอบ
|- valign="top"
+
| align="center" | 0
 +
|-
 
|  
 
|  
| - รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
+
|     (ง) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
| align="center" | 20
+
| align="center" | 0
| align="center" | ยกเว้นภาษี
+
| align="center" | รอบ
|- valign="top"
+
| align="center" | 0
 +
|-
 
|  
 
|  
| (2) รายรับอื่นๆ
+
| (2) รายรับอื่น ๆ
| align="center" | 20
+
| align="center" | 0
| align="center" | ยกเว้นภาษี
+
| align="center" | รอบ
 +
| align="center" | 0
 
|-
 
|-
 +
| 17.90
 +
|อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 +
| align="center" | 30
 +
|
 +
|
 
|}
 
|}
  
 
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ==
 
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ==
  
:[http://etrs.excise.go.th/web/index.php?domain=Bath&class=bath ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ
+
[http://etrs.beehive.asia/taxRecommendation/searchTaxDuty/bath ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ
  
 
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! หมายเลขแบบ
+
! style="width: 10%;"| หมายเลขแบบ
! ชื่อแบบ
+
! style="width: 70%;"|  ชื่อแบบ
! ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
+
! style="width: 20%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-04
+
| ภส.01-01
| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
+
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-04.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-04instruction-Massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps01-01-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-04filled-Massage.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps01-01-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-05
+
| ภส.02-02
| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
+
| แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-05.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298969.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-05instruction-Massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps02-02-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-05filled-Massage.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps02-02-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ 01-12ก
+
| ภส.03-08
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต
+
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  (สำหรับสถานบริการ)
 
|
 
|
*[[media:Ps01-12ก.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298741.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-12กinstruction-Massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-08-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-12filled-Massage.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps03-08-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-42ก
+
| ภส.03-11
| งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
+
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 
|
 
|
*[[media:Ps01-42ก.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-42กinstruction-Massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-11-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-42กfilled-Massage.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps03-11-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-44ก
+
| ภส.05-17
| แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ
+
| แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-44ก.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298153.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-44กinstruction-Massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-17-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44กfilled-Massage.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps05-17-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-05
 +
| บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322634.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-05-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps07-05-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-06
 +
| งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322633.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-06-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps07-06-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|}
 
|}
  
==การคำนวณภาษี==
 
{{การคำนวณภาษีบริการ}}
 
 
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
 
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
ผู้ประกอบการสถานบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไป
+
ตัวอย่างการคำนวณภาษี
 +
อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 10
  
<u>ตัวอย่างที่ 1 กรณีที่ทราบมูลค่าแล้ว</u>
+
ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10
:สมมุติให้ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการอาบ อบ นวด เรียกเก็บค่าบริการเท่ากับ 1,000 บาท (รวมภาระภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระและมูลค่าเพิ่มแล้ว)
+
{|
+
|
+
''การคำนวณ'': ค่าบริการ 1,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
+
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = (1,000 x 7%) = 65.42 บาท
+
ฐานราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,000 - 65.42 บาท
+
= 934.58 บาท
+
|}
+
  
ราคาค่าบริการ 934.58 บาท จึงป็นราคาค่าบริการที่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระไว้แล้ว
+
ตัวอย่าง กิจการสถานบริการอาบ อบ นวด เรียกเก็บค่าบริการเท่ากับ 1,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ อัตราร้อยละ 10 + ภาษีเก็บเพื่อกระทรวงมหาดไทยอีกร้อยละ 1
+
{|
+
|
+
ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ = (934.58 x 11%) = 102.80 บาท
+
ราคาค่าบริการที่ไม่รวมภาษีสรรพสามิต = 934.58 – 102.80
+
= 831.78 บาท
+
|}
+
  
นำตัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ดังนี้
+
วิธีการคำนวณ
โครงสร้างราคาค่าบริการสถานบริการ
+
  
1. ราคาค่าบริการซึ่งไม่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 831.78 บาท
+
      รายรับค่าบริการของสถานบริการอาบ อบ นวด = 1,000 บาท
  
2. ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 102.80 บาท
+
      ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,000 * 7/107 = 65.42 บาท
  
3. ราคาค่าบริการซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระเรียบร้อยแล้ว (1) + (2) = 934.58 บาท
+
      ฐานรายรับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,000 - 65.42 = 934.58 บาท
  
<u>ตัวอย่างที่ 2 กรณีที่ทราบค่าบริการที่ยังไม่รวมภาระภาษี</u>
+
      ภาษีสรรพสามิต=  934.58 * 10 /100 = 93.46 บาท
:สมมุติให้ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการอาบ อบ นวด เรียกเก็บค่าบริการเท่ากับ 831.78 บาท (ยังไม่รวมภาระภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระและมูลค่าเพิ่ม)
+
  
{|
+
      ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 93.46 * 10/100 = 9.35 บาท
|
+
 
''การคำนวณ'': ค่าบริการยังไม่รวมภาระภาษี = 831.78 บาท
+
      รวมทั้งสิ้น = 93.46 + 9.35 = 102.81 บาท
ภาษีสรรพสามิต = (831.78 x 0.11) / (1 – (1.1 x 0.10)
+
 
= 91.4958 / 0.89
+
      รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น= 102 บาท
ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ = 102.80 บาท
+
 
ค่าบริการซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระเรียบร้อยแล้ว = 831.78 + 102.80 = 934.58 บาท
+
<u>กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม</u>
|}
+
 
 +
ภาษีสรรพสามิต
 +
 
 +
      = 1,000 *10/100= 100
  
นำตัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ดังนี้
+
ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10
โครงสร้างราคาค่าบริการ
+
+
1. ราคาค่าบริการซึ่งไม่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 831.78 บาท
+
  
2. ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 102.80 บาท
+
      = 100 * 10/100= 10
  
3. ราคาค่าบริการซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระเรียบร้อยแล้ว (1) + (2) = 934.58 บาท
+
รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น
  
[[en:Turkish_Bath_or_Sauna_and_Massage]]
+
      = 100+10 = 110 บาท

รุ่นเมื่อ 14:19, 16 เมษายน 2563

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

Turkish Bath or Sauna and Massage

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 17 'กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

การให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยมีผู้ให้บริการ จะต้องมีลักษณะดังนี้

 • ให้บริการอาบน้ำและนวด หรือ
 • ให้บริการอบตัวและนวด

ประเภทของสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 • บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยมีผู้ให้บริการ
 • บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฎิบัติพิธีกรรมทางศาสนา (ยกเว้นภาษี)
 • บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ยกเว้นภาษี)
 • บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (สปา) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

คุณลักษณะของบริการ

ไฟล์:1200px-Detail-bath.png
คุณลักษณะบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ ความหมาย
1 ชื่อสถานบริการ ชื่อที่จดทะเบียนของสถานบริการ
2 ชนิดของบริการ ประเภทของการให้บริการของสถานบริการ ได้แก่ สปา, นวดแผนโบราณ, อาบ อบ นวด, อื่นๆ
3 มีผู้ให้บริการอาบน้ำหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
4 มีผู้ให้บริการอบตัวหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอบตัวโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
5 มีผู้ให้บริการนวดหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการนวดโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
6 สถานที่ให้บริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่
7 สถานที่ให้บริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือไม่
8 สถานที่ให้บริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (สปา) ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
9 รายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ระบุรายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
17.02 สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด
(1) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
    (ก) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ 10 รอบ 0
    (ข) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในสถานศึกษาหรือในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 0 รอบ 0
    (ค) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 0 รอบ 0
    (ง) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 รอบ 0
(2) รายรับอื่น ๆ 0 รอบ 0
17.90 อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 30

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-08 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (สำหรับสถานบริการ)
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-17 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-05 บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-06 งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

ตัวอย่างการคำนวณภาษี อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 10

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10

ตัวอย่าง กิจการสถานบริการอาบ อบ นวด เรียกเก็บค่าบริการเท่ากับ 1,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีการคำนวณ

   รายรับค่าบริการของสถานบริการอาบ อบ นวด = 1,000 บาท
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,000 * 7/107 = 65.42 บาท
   ฐานรายรับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,000 - 65.42 = 934.58 บาท
   ภาษีสรรพสามิต= 934.58 * 10 /100 = 93.46 บาท
   ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 93.46 * 10/100 = 9.35 บาท
   รวมทั้งสิ้น = 93.46 + 9.35 = 102.81 บาท
   รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น= 102 บาท

กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิต

   = 1,000 *10/100= 100

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10

   = 100 * 10/100= 10

รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น

   = 100+10 = 110 บาท