สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด (พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 03:43, 25 เมษายน 2560 โดย Nectec (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เข้าชมรายละเอียดของบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวดตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

พิกัดภาษีสรรพสามิตบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ) หน่วย อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
ตอนที่ 17 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ
17.02 สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด 30 รอบ 1,000

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้