ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารทำลายชั้นบรรยากาศ (พรบ. พ.ศ.2560)"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 
แถว 3: แถว 3:
 
== ความหมายตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ==
 
== ความหมายตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ==
 
[[ไฟล์:component-ozone.jpg|270px|thumb|right|รูปที่ 1-1 สาระสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ]]
 
[[ไฟล์:component-ozone.jpg|270px|thumb|right|รูปที่ 1-1 สาระสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ]]
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 7
+
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 12
 
*'''สารทำลายชั้นบรรยากาศ''' หมายความว่า สารเคมีสังเคราะห์ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีน ฟลูออรีน หรือโบรมีนเป็นองค์ประกอบ หรือฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน เมื่อมีการสะสมในชั้นบรรยากาศจะทําให้โมเลกุลของโอโซนถูกทําลาย
 
*'''สารทำลายชั้นบรรยากาศ''' หมายความว่า สารเคมีสังเคราะห์ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีน ฟลูออรีน หรือโบรมีนเป็นองค์ประกอบ หรือฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน เมื่อมีการสะสมในชั้นบรรยากาศจะทําให้โมเลกุลของโอโซนถูกทําลาย
  

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 10:07, 26 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความหมายตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

รูปที่ 1-1 สาระสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 12

  • สารทำลายชั้นบรรยากาศ หมายความว่า สารเคมีสังเคราะห์ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีน ฟลูออรีน หรือโบรมีนเป็นองค์ประกอบ หรือฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน เมื่อมีการสะสมในชั้นบรรยากาศจะทําให้โมเลกุลของโอโซนถูกทําลาย

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าสารทําลายชั้นบรรยากาศ

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
ตอนที่ 12 สินค้าสารทําลายชั้นบรรยากาศ
12.01 สารทําลายชั้นบรรยากาศประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน 30
12.90 อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 30

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสารทําลายชั้นบรรยากาศในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้