ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารทำลายชั้นบรรยากาศ (พรบ. พ.ศ.2560)"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'เข้าชมรายละเอียดของสินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศ...')
 
(พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าสารทําลายชั้นบรรยากาศ)
แถว 15: แถว 15:
 
|
 
|
 
| ตอนที่ 12 สินค้าสารทําลายชั้นบรรยากาศ
 
| ตอนที่ 12 สินค้าสารทําลายชั้นบรรยากาศ
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| 12.01
 
| 12.01
 
| สารทําลายชั้นบรรยากาศประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน
 
| สารทําลายชั้นบรรยากาศประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน
| align="center" | 30
+
| align="center" | 30  
|
+
 
|
 
|
 
|-
 
|-

รุ่นเมื่อ 09:49, 26 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความหมายตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

รูปที่ 1-1 สาระสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 7

  • สารทำลายชั้นบรรยากาศ หมายความว่า สารเคมีสังเคราะห์ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีน ฟลูออรีน หรือโบรมีนเป็นองค์ประกอบ หรือฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน เมื่อมีการสะสมในชั้นบรรยากาศจะทําให้โมเลกุลของโอโซนถูกทําลาย

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าสารทําลายชั้นบรรยากาศ

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
ตอนที่ 12 สินค้าสารทําลายชั้นบรรยากาศ
12.01 สารทําลายชั้นบรรยากาศประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน 30
12.90 อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 30

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสารทําลายชั้นบรรยากาศในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้