ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(คู่มือสรรพสามิต (บริการ))
แถว 1: แถว 1:
คู่มือสินค้าสรรพสามิต เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์จาก[[โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิต_เพื่อรองรับ_AEC_ระยะที่_2|โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2]] (Excise Data Taxonomy Phase II) ภายใต้การจัดทำโครงสร้างและกำหนดความหมายข้อมูลหลักของกรมสรรพสามิต (Data Taxonomy) เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและใช้งานข้อมูลของกรมสรรพสามิต การดำเนินงานนี้จะทำให้ข้อมูลต่างๆมีความสอดคล้อง ถูกต้องมากขึ้น กรมสรรพสามิตสามารถใช้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติมีแนวทางชัดเจนในการบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นพื้นฐานหลักที่สำคัญเพื่อการใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
+
คู่มือสรรพสามิต เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์จาก[[โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิต_เพื่อรองรับ_AEC_ระยะที่_2|โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2]] (Excise Data Taxonomy Phase II) ภายใต้การจัดทำโครงสร้างและกำหนดความหมายข้อมูลหลักของกรมสรรพสามิต (Data Taxonomy) เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและใช้งานข้อมูลของกรมสรรพสามิต การดำเนินงานนี้จะทำให้ข้อมูลต่างๆมีความสอดคล้อง ถูกต้องมากขึ้น กรมสรรพสามิตสามารถใช้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติมีแนวทางชัดเจนในการบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นพื้นฐานหลักที่สำคัญเพื่อการใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
  
 
== คู่มือสรรพสามิต (สินค้า)==
 
== คู่มือสรรพสามิต (สินค้า)==
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: แก้วและเครื่องแก้ว|คู่มือสรรพสามิตสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว]]
+
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: แก้วและเครื่องแก้ว|คู่มือสรรพสามิต:แก้วและเครื่องแก้ว]]
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต:เครื่องดื่ม|คู่มือสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม]]
+
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต:เครื่องดื่ม|คู่มือสรรพสามิต:เครื่องดื่ม]]
* [[คู่มือสรรพสามิต:เครื่องปรับอากาศ|คู่มือสรรพสามิตสินค้าเครื่องปรับอากาศ]]
+
* [[คู่มือสรรพสามิต:เครื่องปรับอากาศ|คู่มือสรรพสามิต:เครื่องปรับอากาศ]]
* [[คู่มือสรรพสามิต:โคมไฟฟ้าและโคมระย้า|คู่มือสรรพสามิตสินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้า]]
+
* [[คู่มือสรรพสามิต:โคมไฟฟ้าและโคมระย้า|คู่มือสรรพสามิต:โคมไฟฟ้าและโคมระย้า]]
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: น้ำมัน|คู่มือสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน]]
+
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: น้ำมัน|คู่มือสรรพสามิต:น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน]]
* [[คู่มือสรรพสามิต:แบตเตอรี่|คู่มือสรรพสามิตสินค้าแบตเตอรี่]]
+
* [[คู่มือสรรพสามิต:แบตเตอรี่|คู่มือสรรพสามิต:แบตเตอรี่]]
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง |คู่มือสรรพสามิตสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง ]]
+
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง |คู่มือสรรพสามิต:ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง ]]
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ|คู่มือสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ]]
+
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ|คู่มือสรรพสามิต:พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ]]
* [[คู่มือสรรพสามิต:ไพ่|คู่มือสรรพสามิตสินค้าไพ่]]
+
* [[คู่มือสรรพสามิต:ไพ่|คู่มือสรรพสามิต:ไพ่]]
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: ยาสูบ|คู่มือสรรพสามิตสินค้ายาสูบ]]
+
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: ยาสูบ|คู่มือสรรพสามิต:ยาสูบ]]
* [[คู่มือสรรพสามิต:รถจักรยานยนต์|คู่มือสรรพสามิตสินค้ารถจักรยานยนต์]]
+
* [[คู่มือสรรพสามิต:รถจักรยานยนต์|คู่มือสรรพสามิต:รถจักรยานยนต์]]
* [[คู่มือสรรพสามิต:รถยนต์|คู่มือสรรพสามิตสินค้ารถยนต์]]
+
* [[คู่มือสรรพสามิต:รถยนต์|คู่มือสรรพสามิต:รถยนต์]]
* [[คู่มือสรรพสามิต:เรือ|คู่มือสรรพสามิตสินค้าเรือ]]
+
* [[คู่มือสรรพสามิต:เรือ|คู่มือสรรพสามิต:เรือ]]
* [[คู่มือสรรพสามิต:สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน|คู่มือสรรพสามิตสินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน]]
+
* [[คู่มือสรรพสามิต:สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน|คู่มือสรรพสามิต:สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน]]
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: สุรา|คู่มือสรรพสามิตสินค้าสุรา]]
+
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: สุรา|คู่มือสรรพสามิต:สุรา]]
* [[คู่มือสรรพสามิต:หินอ่อนและหินแกรนิต|คู่มือสรรพสามิตสินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต]]
+
* [[คู่มือสรรพสามิต:หินอ่อนและหินแกรนิต|คู่มือสรรพสามิต:หินอ่อนและหินแกรนิต]]
  
 
== คู่มือสรรพสามิต (บริการ)==
 
== คู่มือสรรพสามิต (บริการ)==
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต:โทรคมนาคม|คู่มือสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม]]
+
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต:โทรคมนาคม|คู่มือสรรพสามิต:กิจการโทรคมนาคม]]
* [[คู่มือสรรพสามิต:ไนท์คลับ ดิสโกเธค|คู่มือสรรพสามิตไนท์คลับ ดิสโกเธค]]
+
* [[คู่มือสรรพสามิต:ไนท์คลับ ดิสโกเธค|คู่มือสรรพสามิต:ไนท์คลับ ดิสโกเธค]]
* [[คู่มือสรรพสามิต:สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด|คู่มือสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด]]
+
* [[คู่มือสรรพสามิต:สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด|คู่มือสรรพสามิต:สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด]]
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: สนามกอล์ฟ|คู่มือสรรพสามิตสนามกอล์ฟ]]
+
* [[คู่มือสินค้าสรรพสามิต: สนามกอล์ฟ|คู่มือสรรพสามิต:สนามกอล์ฟ]]
* [[คู่มือสรรพสามิต:สนามแข่งม้า|คู่มือสรรพสามิตสนามแข่งม้า]]
+
* [[คู่มือสรรพสามิต:สนามแข่งม้า|คู่มือสรรพสามิต:สนามแข่งม้า]]
* [[คู่มือสรรพสามิต:สลากกินแบ่ง|คู่มือสรรพสามิตการออกสลากกินแบ่ง]]
+
* [[คู่มือสรรพสามิต:สลากกินแบ่ง|คู่มือสรรพสามิต:การออกสลากกินแบ่ง]]
  
  
 
[[en:Main_Page]]
 
[[en:Main_Page]]

รุ่นเมื่อ 05:35, 17 กรกฎาคม 2558

คู่มือสรรพสามิต เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์จากโครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2 (Excise Data Taxonomy Phase II) ภายใต้การจัดทำโครงสร้างและกำหนดความหมายข้อมูลหลักของกรมสรรพสามิต (Data Taxonomy) เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและใช้งานข้อมูลของกรมสรรพสามิต การดำเนินงานนี้จะทำให้ข้อมูลต่างๆมีความสอดคล้อง ถูกต้องมากขึ้น กรมสรรพสามิตสามารถใช้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติมีแนวทางชัดเจนในการบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นพื้นฐานหลักที่สำคัญเพื่อการใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

คู่มือสรรพสามิต (สินค้า)

คู่มือสรรพสามิต (บริการ)