เครื่องดื่ม

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 03:19, 20 พฤศจิกายน 2557 โดย Nectec (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เนื้อหา

ความรู้ทั่วไปของแก้วและเครื่องแก้ว

0 Vases monumentaux - Cristalleries du Val-Saint-Lambert
Stemware at Frederiksborg Slot

ความรู้ทั่วไปของแก้วและเครื่องแก้ว

ผลิตภัณฑ์แก้วและเครื่องแก้ว คือ แก้วที่มีส่วนประกอบของตะกั่ว ใช้ทำเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งทั่วไป รวมถึงเครื่องใช้ที่ต้องการความสวยงาม เช่น ลูกปัด แจกัน นาฬิกา แก้ว เป็นต้น ประเภทของแก้วเลดคริสตัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 1. แก้วอ่อน (Soda Lime) มีโซดาและหินปูนเป็นองค์ประกอบร่วมกับทราย มีทรายแก้ว 71 – 75% โซดา 12 – 16% และสารประกอบอื่น ๆ แก้วชนิดนี้เป็นแก้วที่ใช้เป็นขวด กระปุก ขวดน้ำดื่ม หรือบานกระจกประตูหน้าต่าง
 2. แก้วคริสตัล (Lead Glass) ประกอบด้วยทรายแก้ว 54 – 65% ออกไซด์ของตะกั่ว 18 – 38% โซดา 13 – 15% แก้วชนิดนี้มีค่าดัชนีหักเหแสงสูง ส่องประกายแวววาว จึงนำมาใช้เป็นภาชนะสวยงามบนโต๊ะอาหาร แจกัน แก้วน้ำ และอุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ
 3. แก้วบอรอซิลิเคต (Borosilicate) เป็นแก้วชนิดที่มีโบริกออกไซด์เป็นองค์ประกอบมีทรายแก้ว 70 – 80% โบริกออกไซด์ 7 – 13% และอลูมิเนียมออกไซด์ 2 – 7% แก้วชนิดนี้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จึงเป็นแก้วที่ใช้กันมากในอุตสาหกรรมเคมีและในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งเป็นหลอดและขวดบรรจุยาในวงการเภสัชกรรม และใช้เป็นโคมแก้วในหลอดไฟ และอุปกรณ์เครื่องครัวชนิดทนความร้อนที่ใช้ในเตาอบได้

ความหมายของสินค้าแก้วและเครื่องแก้วของกรมสรรพสามิต

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้


พิกัดภาษีสรรพสามิตแก้วและเครื่องแก้ว

04.01 แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ
(1) ชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว ในห้องน้ำ ในสำนักงานใช้ตกแต่งภายในหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน เสียอัตราภาษี 15%
(2) ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึงรัตนชาติเทียมและแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน และของทำด้วยของดังกล่าว นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้วนอกจากที่เป็นอวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็ก และเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกกลมขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มม. เสียอัตราภาษี 15
(3) สินค้าตาม (1) หรือ (2) ที่นำไปเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ยกเว้นภาษี
(4) อื่นๆ ยกเว้นภาษี

ประเภทสินค้าและคุณสมบัติของแก้วและเครื่องแก้ว

การจัดประเภทของแก้วและเครื่องแก้ว (Data Taxonomy) หมายถึง การจัดประเภทของแก้วและเครื่องแก้วให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกและประโยชน์ในการนาไปใช้งาน คุณสมบัติของข้อมูล (Data Property) หมายถึง เขตของข้อมูล (Data Field) ของสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทารายงานเพื่อนาเสนอข้อมูลของสินค้าในมิติต่างๆ

ประเภทสินค้า

ประเภทสินค้าแก้วและเครื่องแก้วตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ประเภทสินค้าแก้วและเครื่องแก้วตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
 • 04.01 แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ
  • (1) ชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว ในห้องน้ำ ในสำนักงานใช้ตกแต่งภายในหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
  • (2) ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึงรัตนชาติเทียมและแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน และของทำด้วยของดังกล่าว นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้วนอกจากที่เป็นอวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็ก และเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกกลมขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มม.
  • (3) ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึงรัตนชาติเทียมและแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน และของทำด้วยของดังกล่าว นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้วนอกจากที่เป็นอวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็ก และเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกกลมขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มม.
  • (4) อื่นๆ

ประเภทสินค้าแก้วและเครื่องแก้วตามชนิดของสินค้า

ประเภทสินค้าแก้วและเครื่องแก้วตามชนิดของสินค้า
 • ชนิดของแก้วและเครื่องแก้ว
  • ใช้ตกแต่งภายในบ้าน สำนักงาน
   • แก้วเครื่องดื่มแบบเสต็มแวร์ (ทรงสูง มีก้าน)
   • แก้วเครื่องดื่มอื่นๆ
   • เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (นอกจากแก้วเครื่องดื่ม) หรือใช้ในครัว
   • เครื่องแก้วอื่นๆ
  • ใช้เป็นเครื่องประดับ
   • ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียม และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน
   • ลูกกลมแล้วขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติทั้งหมดของสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว
ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว พิกัดอัตราภาษี และการเชื่อมโยงข้อมูล

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ (แบบหรือรุ่น)
 • ยี่ห้อ
 • เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่
 • เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ
 • มีส่วนผสมทางเคมีที่ทำให้เกิดความแวววาว แกะสลักได้ง่าย ได้แก่ ตะกั่วออกไซด์ (PbO), แบเรียมออกไซด์ (BaO), สังกะสีออกไซด์ (ZnO), โปแตสเซียมออกไซด์ (K2O) หรือไม่ / ร้อยละ
 • ชนิดของแก้วและเครื่องแก้ว
 • นำไปเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่นหรือไม่
 • เป็นสินค้ายกเว้น ได้แก่ เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณเทียม หรือ อวัยวะเทียม หรือไม่ (ไม่เข้าพิกัด)
 • ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมต่อชิ้น

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล