ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องปรับอากาศ"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 1: แถว 1:
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องปรับอากาศ ==
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องปรับอากาศ ==
 
=== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องปรับอากาศ ===
 
=== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องปรับอากาศ ===
 +
[[File:Air conditioner ballu.jpg|thumb|Air conditioner ballu]]
  
 
กรมสรรพากรได้ให้คำจำกัดความของ "เครื่องปรับอากาศ" ว่า เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการทำงานลักษณะของระบบควบคุมอุณหภูมิ (ทั้งแบบทำความเย็นและทำความร้อน) ควบคุมความชื้น ซึ่งผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น มีระบบการกรองอากาศ ระบบป้องกันเชื้อรา ระบบประหยัดไฟฟ้าหรือสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการชนิดของเครื่องปรับอากาศ
 
กรมสรรพากรได้ให้คำจำกัดความของ "เครื่องปรับอากาศ" ว่า เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการทำงานลักษณะของระบบควบคุมอุณหภูมิ (ทั้งแบบทำความเย็นและทำความร้อน) ควบคุมความชื้น ซึ่งผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น มีระบบการกรองอากาศ ระบบป้องกันเชื้อรา ระบบประหยัดไฟฟ้าหรือสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการชนิดของเครื่องปรับอากาศ
แถว 16: แถว 17:
 
* เครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งในอาคาร แบ่งออกเป็น
 
* เครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งในอาคาร แบ่งออกเป็น
 
** แบบหน้าต่าง (Window Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่รวม คอนเดนซิ่งยูนิต และแฟนคอยล์ยูนิตอยู่ในเครื่องเดียวกัน สามารถติดตั้งโดยการฝังที่กำแพงห้องโดยไม่ต้องเดินท่อน้ำยา
 
** แบบหน้าต่าง (Window Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่รวม คอนเดนซิ่งยูนิต และแฟนคอยล์ยูนิตอยู่ในเครื่องเดียวกัน สามารถติดตั้งโดยการฝังที่กำแพงห้องโดยไม่ต้องเดินท่อน้ำยา
 +
[[File:Tin Fu Court Showroom Air Con.jpg|thumb|Tin Fu Court Showroom Air Con]]
 
** แบบตู้ติดตั้ง (Package Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีลักษณะคล้ายตู้ มีขนาดสูง และมีกำลังลมที่แรง สามารถตั้งกับพื้นได้โดยไม่ต้องยึด
 
** แบบตู้ติดตั้ง (Package Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีลักษณะคล้ายตู้ มีขนาดสูง และมีกำลังลมที่แรง สามารถตั้งกับพื้นได้โดยไม่ต้องยึด
 
** แบบเคลื่อนที่ (Movable Type) เครื่องปรับอากาศที่ไม่ต้องติดตั้งสามารถเข็นไปใช้ได้ทุกพื้นที่เสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลย
 
** แบบเคลื่อนที่ (Movable Type) เครื่องปรับอากาศที่ไม่ต้องติดตั้งสามารถเข็นไปใช้ได้ทุกพื้นที่เสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลย
แถว 22: แถว 24:
 
***แบบแยกส่วนตั้ง/แขวน (Ceiling/Floor Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่สามารถเลือกการติดตั้งได้ทั้งตั้งพื้นและแขวนเพดาน ใช้งานได้หลายรูปแบบ
 
***แบบแยกส่วนตั้ง/แขวน (Ceiling/Floor Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่สามารถเลือกการติดตั้งได้ทั้งตั้งพื้นและแขวนเพดาน ใช้งานได้หลายรูปแบบ
 
***แบบแยกส่วนฝังเพดาน (Built-in Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่สามารถทำตู้ซ่อนหรือฝังเรียบไว้บนเพดานห้อง
 
***แบบแยกส่วนฝังเพดาน (Built-in Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่สามารถทำตู้ซ่อนหรือฝังเรียบไว้บนเพดานห้อง
***แบบแยกส่วนส่งตามท่อ (Air Duct Type) เป็นเครื่องปรับอากาศระบบท่อ ที่มีการปรับอุณหภูมิและความชื้นที่เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง แล้วส่งผ่านไปยังพื้นที่ปรับอากาศทางท่อลม
+
***แบบแยกส่วนส่งตามท่อ (Air Duct Type) เป็นเครื่องปรับอากาศระบบท่อ ที่มีการปรับอุณหภูมิและความชื้นที่เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง แล้วส่งผ่านไปยังพื้นที่ปรับอากาศทางท่อลม[[File:HK Chai Wan Open Day Youth Square Y-loft lobby ceiling Airconditioner.JPG|thumb|HK Chai Wan Open Day Youth Square Y-loft lobby ceiling Airconditioner]]
 
* เครื่องปรับอากาศสำหรับติ้ดตั้งในรถยนต์ เป็นเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งภายในรถยนต์เท่านั้น ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับคอมเพรสเซอร์ โดยโรงงานผลิดรถยนต์ส่วนใหญ่จะออกแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาพร้อมกับรถยนต์
 
* เครื่องปรับอากาศสำหรับติ้ดตั้งในรถยนต์ เป็นเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งภายในรถยนต์เท่านั้น ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับคอมเพรสเซอร์ โดยโรงงานผลิดรถยนต์ส่วนใหญ่จะออกแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาพร้อมกับรถยนต์
 
=== ประเภทสินค้า ===
 
=== ประเภทสินค้า ===

รุ่นเมื่อ 09:14, 19 พฤศจิกายน 2557

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องปรับอากาศ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องปรับอากาศ

กรมสรรพากรได้ให้คำจำกัดความของ "เครื่องปรับอากาศ" ว่า เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการทำงานลักษณะของระบบควบคุมอุณหภูมิ (ทั้งแบบทำความเย็นและทำความร้อน) ควบคุมความชื้น ซึ่งผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น มีระบบการกรองอากาศ ระบบป้องกันเชื้อรา ระบบประหยัดไฟฟ้าหรือสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการชนิดของเครื่องปรับอากาศ

กรมศุลกากรได้ให้คำจำกัดความของ "เครื่องปรับอากาศ" ว่า หมายถึง เครื่องจักรที่ติดตั้งด้วยพัดลมหรือเครื่องเป่าลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์ โดยมีการออกแบบเพื่อเปลี่ยนทั้งอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ (รวมถึงเครื่องจักรที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้) เพื่อคงสภาวะอุณหภูมิและความชื้นที่ต้องการในพื้นที่ปิด สำหรับใช้ในสำนักงาน บ้าน ห้องประชุมสาธารณะ ยานยนต์ ฯลฯ และยังนำไปใช้ในสถานที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์บางชนิดทางอุตสาหกรรมที่ต้องการสภาวะบรรยากาศเป็นพิเศษ เช่น ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ ยาสูบ หรืออาหาร เป็นต้นความหมายของสินค้าเครื่องปรับอากาศของกรมสรรพสามิต

เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศให้เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่หนึ่งๆ อาจเป็นห้อง หรือสถานที่ หรือภายในรถยนต์


ประเภทเครื่องปรับอากาศ

 • เครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งในอาคาร แบ่งออกเป็น
  • แบบหน้าต่าง (Window Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่รวม คอนเดนซิ่งยูนิต และแฟนคอยล์ยูนิตอยู่ในเครื่องเดียวกัน สามารถติดตั้งโดยการฝังที่กำแพงห้องโดยไม่ต้องเดินท่อน้ำยา
  • แบบตู้ติดตั้ง (Package Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีลักษณะคล้ายตู้ มีขนาดสูง และมีกำลังลมที่แรง สามารถตั้งกับพื้นได้โดยไม่ต้องยึด
  • แบบเคลื่อนที่ (Movable Type) เครื่องปรับอากาศที่ไม่ต้องติดตั้งสามารถเข็นไปใช้ได้ทุกพื้นที่เสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลย
  • เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) แยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนทำความเย็นที่เรียกว่า แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit) จะเป็นส่วนที่อยู่ภายในห้อง ภายในประกอบด้วย อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และอุปกรณ์ลดความดัน อีกส่วนคือ คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) จะตั้งอยู่ภายนอก ประกอบด้วยคอนเดนเซอร์ (Condensor) และคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทั้งสองส่วนจะต่อถึงกันโดยท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิตได้ ดังนี้
   • แบบแยกส่วนติดผนัง (Wall Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีรูปแบบเล็กกะทัดรัด
   • แบบแยกส่วนตั้ง/แขวน (Ceiling/Floor Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่สามารถเลือกการติดตั้งได้ทั้งตั้งพื้นและแขวนเพดาน ใช้งานได้หลายรูปแบบ
   • แบบแยกส่วนฝังเพดาน (Built-in Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่สามารถทำตู้ซ่อนหรือฝังเรียบไว้บนเพดานห้อง
   • แบบแยกส่วนส่งตามท่อ (Air Duct Type) เป็นเครื่องปรับอากาศระบบท่อ ที่มีการปรับอุณหภูมิและความชื้นที่เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง แล้วส่งผ่านไปยังพื้นที่ปรับอากาศทางท่อลม
    ไฟล์:HK Chai Wan Open Day Youth Square Y-loft lobby ceiling Airconditioner.JPG
    HK Chai Wan Open Day Youth Square Y-loft lobby ceiling Airconditioner
 • เครื่องปรับอากาศสำหรับติ้ดตั้งในรถยนต์ เป็นเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งภายในรถยนต์เท่านั้น ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับคอมเพรสเซอร์ โดยโรงงานผลิดรถยนต์ส่วนใหญ่จะออกแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาพร้อมกับรถยนต์

ประเภทสินค้า

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

 • ขนาดทำความเย็น
ขนาดทำความเย็น มีหน่วยเป็น บีทียู/ชั่วโมง

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • เครื่องหมายการค้าหลัก
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าหลักของสินค้าหรือบริการ
 • ราคาขายปลีก
ราคาขายปลีกของสินค้า
 • รุ่น
รุ่นของเครื่องปรับอากาศ

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องปรับอากาศ

ดูที่หน้า พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องปรับอากาศ

เอกสารอ้างอิง