เครื่องปรับอากาศ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 05:50, 19 พฤศจิกายน 2557 โดย Bobobobobo (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องปรับอากาศ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องปรับอากาศ

กรมสรรพากรได้ให้คำจำกัดความของ "เครื่องปรับอากาศ" ว่า เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการทำงานลักษณะของระบบควบคุมอุณหภูมิ (ทั้งแบบทำความเย็นและทำความร้อน) ควบคุมความชื้น ซึ่งผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น มีระบบการกรองอากาศ ระบบป้องกันเชื้อรา ระบบประหยัดไฟฟ้าหรือสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการชนิดของเครื่องปรับอากาศ

กรมศุลกากรได้ให้คำจำกัดความของ "เครื่องปรับอากาศ" ว่า หมายถึง เครื่องจักรที่ติดตั้งด้วยพัดลมหรือเครื่องเป่าลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์ โดยมีการออกแบบเพื่อเปลี่ยนทั้งอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ (รวมถึงเครื่องจักรที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้) เพื่อคงสภาวะอุณหภูมิและความชื้นที่ต้องการในพื้นที่ปิด สำหรับใช้ในสำนักงาน บ้าน ห้องประชุมสาธารณะ ยานยนต์ ฯลฯ และยังนำไปใช้ในสถานที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์บางชนิดทางอุตสาหกรรมที่ต้องการสภาวะบรรยากาศเป็นพิเศษ เช่น ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ ยาสูบ หรืออาหาร เป็นต้นความหมายของสินค้าเครื่องปรับอากาศของกรมสรรพสามิต

เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศให้เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่หนึ่งๆ อาจเป็นห้อง หรือสถานที่ หรือภายในรถยนต์


ประเภทเครื่องปรับอากาศ

 • เครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งในอาคาร แบ่งออกเป็น
  • แบบหน้าต่าง (Window Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่รวม คอนเดนซิ่งยูนิต และแฟนคอยล์ยูนิตอยู่ในเครื่องเดียวกัน สามารถติดตั้งโดยการฝังที่กำแพงห้องโดยไม่ต้องเดินท่อน้ำยา
  • แบบตู้ติดตั้ง (Package Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีลักษณะคล้ายตู้ มีขนาดสูง และมีกำลังลมที่แรง สามารถตั้งกับพื้นได้โดยไม่ต้องยึด
  • แบบเคลื่อนที่ (Movable Type) เครื่องปรับอากาศที่ไม่ต้องติดตั้งสามารถเข็นไปใช้ได้ทุกพื้นที่เสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลย
  • เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) แยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนทำความเย็นที่เรียกว่า แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit) จะเป็นส่วนที่อยู่ภายในห้อง ภายในประกอบด้วย อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และอุปกรณ์ลดความดัน อีกส่วนคือ คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) จะตั้งอยู่ภายนอก ประกอบด้วยคอนเดนเซอร์ (Condensor) และคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทั้งสองส่วนจะต่อถึงกันโดยท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิตได้ ดังนี้
   • แบบแยกส่วนติดผนัง (Wall Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีรูปแบบเล็กกะทัดรัด
   • แบบแยกส่วนตั้ง/แขวน (Ceiling/Floor Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่สามารถเลือกการติดตั้งได้ทั้งตั้งพื้นและแขวนเพดาน ใช้งานได้หลายรูปแบบ
   • แบบแยกส่วนฝังเพดาน (Built-in Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่สามารถทำตู้ซ่อนหรือฝังเรียบไว้บนเพดานห้อง
   • แบบแยกส่วนส่งตามท่อ (Air Duct Type) เป็นเครื่องปรับอากาศระบบท่อ ที่มีการปรับอุณหภูมิและความชื้นที่เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง แล้วส่งผ่านไปยังพื้นที่ปรับอากาศทางท่อลม
 • เครื่องปรับอากาศสำหรับติ้ดตั้งในรถยนต์ เป็นเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งภายในรถยนต์เท่านั้น ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับคอมเพรสเซอร์ โดยโรงงานผลิดรถยนต์ส่วนใหญ่จะออกแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาพร้อมกับรถยนต์

ประเภทสินค้า

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

 • ขนาดทำความเย็น
ขนาดทำความเย็น มีหน่วยเป็น บีทียู/ชั่วโมง

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • เครื่องหมายการค้าหลัก
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าหลักของสินค้าหรือบริการ
 • ราคาขายปลีก
ราคาขายปลีกของสินค้า
 • รุ่น
รุ่นของเครื่องปรับอากาศ

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องปรับอากาศ

ดูที่หน้า พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องปรับอากาศ

เอกสารอ้างอิง