ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก้วและเครื่องแก้ว (พรบ. พ.ศ.2560)"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'เข้าชมรายละเอียดของสินค้าแก้วและเครื่องแก้วตา...')
 
 
แถว 1: แถว 1:
 
เข้าชมรายละเอียดของสินค้าแก้วและเครื่องแก้วตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 [[แก้วและเครื่องแก้ว|คลิกที่นี่]]
 
เข้าชมรายละเอียดของสินค้าแก้วและเครื่องแก้วตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 [[แก้วและเครื่องแก้ว|คลิกที่นี่]]
 +
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว ==
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว ==
 
[[ไฟล์:0 Vases monumentaux - Cristalleries du Val-Saint-Lambert.JPG|thumb|แก้วและเครื่องแก้ว]]
 
[[ไฟล์:0 Vases monumentaux - Cristalleries du Val-Saint-Lambert.JPG|thumb|แก้วและเครื่องแก้ว]]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 06:42, 14 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าแก้วและเครื่องแก้วตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

แก้วและเครื่องแก้ว
แก้วเครื่องดื่มแบบเสต็มแวร์ (ทรงสูง มีก้าน)

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 5 สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว หมายความว่า

  • สิ่งของและเครื่องใช้ที่ทําด้วยแก้ว ได้แก่ แก้ว เลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ) หน่วย อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
ตอนที่ 5 แก้วและเครื่องแก้ว
05.01 แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ 30
05.90 อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 30

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าแก้วและเครื่องแก้วในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้