แก้วและเครื่องแก้ว (พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 06:42, 14 เมษายน 2560 โดย Nectec (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าแก้วและเครื่องแก้วตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

แก้วและเครื่องแก้ว
แก้วเครื่องดื่มแบบเสต็มแวร์ (ทรงสูง มีก้าน)

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 5 สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว หมายความว่า

  • สิ่งของและเครื่องใช้ที่ทําด้วยแก้ว ได้แก่ แก้ว เลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ) หน่วย อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
ตอนที่ 5 แก้วและเครื่องแก้ว
05.01 แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ 30
05.90 อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 30

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าแก้วและเครื่องแก้วในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้