ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แบตเตอรี่ (พรบ. พ.ศ.2560)"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'เข้าชมรายละเอียดของสินค้าแบตเตอรี่ตามพระราชบั...')
 
 
แถว 3: แถว 3:
 
== ความหมายตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ==
 
== ความหมายตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ==
 
[[File:แบตเตอรี่.jpg|thumb|แบตเตอรี่]]
 
[[File:แบตเตอรี่.jpg|thumb|แบตเตอรี่]]
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 7
+
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 4
 
*'''แบตเตอรี่''' หมายความว่า เซลล์หรือหมู่เซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรมหรืออย่างขนานหรือทั้ง ๒ อย่าง และสามารถเก็บพลังงานและให้พลังงานไฟฟ้าได้
 
*'''แบตเตอรี่''' หมายความว่า เซลล์หรือหมู่เซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรมหรืออย่างขนานหรือทั้ง ๒ อย่าง และสามารถเก็บพลังงานและให้พลังงานไฟฟ้าได้
  

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 10:07, 26 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าแบตเตอรี่ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความหมายตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

แบตเตอรี่

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 4

  • แบตเตอรี่ หมายความว่า เซลล์หรือหมู่เซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรมหรืออย่างขนานหรือทั้ง ๒ อย่าง และสามารถเก็บพลังงานและให้พลังงานไฟฟ้าได้

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอรี่

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
ตอนที่ 4 แบตเตอรี่
04.01 แบตเตอรี่ 30

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสารทําลายชั้นบรรยากาศในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้