ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไนต์คลับ ดิสโกเธค"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(ความรู้ทั่วไปของไนท์คลับ ดิสโกเธค)
 
(มิได้แสดง 8 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน)
แถว 1: แถว 1:
==ความรู้ทั่วไปของไนท์คลับ ดิสโกเธค==
+
เข้าชมรายละเอียดของบริการไนต์คลับและดิสโกเธคตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 [[ไนต์คลับ ดิสโกเธค (พรบ. พ.ศ.2560)|คลิกที่นี่]]
[[File:Night club in Kharkov.JPG|thumb|ไนท์คลับ ดิสโกเธค]]
+
'''ความหมายของบริการไนท์คลับและดิสโกเธค'''
+
  
:การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการประเภทไนท์คลับและดิสโกเธคซึ่งกำหนดให้เก็บจากรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือเครื่องเสียง หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง หมายถึง แม้ไม่จัดให้มีที่เต้นรำไว้อย่างชัดแจ้งแต่ปรากฏว่ามีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยในสถานที่แห่งนั้น ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเภทไนท์คลับและดิสโกเธคที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย
+
==ความรู้ทั่วไปของไนต์คลับ ดิสโกเธค==
 +
[[File:Night club in Kharkov.JPG|thumb|ไนต์คลับ ดิสโกเธค]]
 +
'''ความหมายของบริการไนต์คลับและดิสโกเธค'''
  
:นอกจากนี้ สถานบริการที่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่ง[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00135862.PDF พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509] ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเภทไนท์คลับและดิสโกเธคที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย ดังมีรายละเอียดของ สถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่ง[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00135862.PDF พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509] ดังนี้
+
:การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคซึ่งกำหนดให้เก็บจากรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือเครื่องเสียง หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง หมายถึง แม้ไม่จัดให้มีที่เต้นรำไว้อย่างชัดแจ้งแต่ปรากฏว่ามีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยในสถานที่แห่งนั้น ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย
 +
 
 +
:นอกจากนี้ สถานบริการที่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่ง[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00135862.PDF พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509] ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย ดังมีรายละเอียดของ สถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่ง[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00135862.PDF พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509] ดังนี้
 
{|
 
{|
 
|
 
|
แถว 15: แถว 17:
 
|}
 
|}
  
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
+
==คุณลักษณะของบริการ==
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไนท์คลับ ดิสโกเธคในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
+
[[file:Detail-nightclub.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค]]
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C007/%C007-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BE08/%BE08-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00119224.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 28 ม.ค. 2546]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00135862.PDF พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509]
+
  
==คุณลักษณะของบริการ==
 
[[file:Detail-nightclub.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะบริการไนท์คลับ ดิสโกเธค]]
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ'''
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
|-
+
|- valign="top"
 
| 1||ชื่อสถานบริการ||ชื่อที่จดทะเบียนของสถานบริการ
 
| 1||ชื่อสถานบริการ||ชื่อที่จดทะเบียนของสถานบริการ
|-
+
|- valign="top"
 
| 2||มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่
 
| 2||มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่
|-
+
|- valign="top"
 
| 3||มีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่
 
| 3||มีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่
|-
+
|- valign="top"
 
| 4||จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่
 
| 4||จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่
|-
+
|- valign="top"
 
| 5||จัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการจัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่
 
| 5||จัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการจัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่
|-
+
|- valign="top"
 
| 6||รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง||ระบุรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 
| 6||รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง||ระบุรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 
|}
 
|}
  
==พิกัดภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับ ดิสโกเธค==
+
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
 +
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธคในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
 +
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C007/%C007-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
 +
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BE08/%BE08-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00119224.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 28 ม.ค. 2546]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00135862.PDF พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509]
 +
 
 +
==พิกัดภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! ประเภทที่
+
! valign="top" | ประเภทที่
! รายการ
+
! valign="top" | รายการ
! อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ
+
! valign="top" | อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ
! ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
+
! valign="top" | ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
 
|-
 
|-
 
| 09.01
 
| 09.01
| - ไนท์คลับและดิสโกเธค
+
| - ไนต์คลับและดิสโกเธค
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
|-
+
|- valign="top"
 
|  
 
|  
 
| (1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 
| (1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 
| align="center" | 20
 
| align="center" | 20
 
| align="center" | 10
 
| align="center" | 10
|-
+
|- valign="top"
 
|  
 
|  
 
| (2) รายรับอื่นๆ
 
| (2) รายรับอื่นๆ
 
| align="center" | 20
 
| align="center" | 20
 
| align="center" | ยกเว้นภาษี
 
| align="center" | ยกเว้นภาษี
|-
+
|- valign="top"
 
|}
 
|}
 +
 +
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธค ==
 +
 +
:[http://etrs.excise.go.th/web/index.php?domain=Nightclub&class=nightclub ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธค] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ
  
 
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
แถว 111: แถว 118:
 
{{การคำนวณภาษีบริการ}}
 
{{การคำนวณภาษีบริการ}}
 
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
 
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
ผู้ประกอบการกิจการไนท์คลับและดิสโกเธคสามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้
+
ผู้ประกอบการกิจการไนต์คลับและดิสโกเธคสามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้
สมมติให้ผู้ประกอบกิจการประเภทไนท์คลับและดิสโกเธคมีรายรับเท่ากับ 10,000 บาท ต่อเดือน
+
สมมติให้ผู้ประกอบกิจการประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคมีรายรับเท่ากับ 10,000 บาท ต่อเดือน
 
{|
 
{|
 
|
 
|
แถว 121: แถว 128:
 
   = 1,100 บาท
 
   = 1,100 บาท
 
|}
 
|}
 +
 +
[[en: Nightclub_and_Discotheque]]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 07:36, 27 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของบริการไนต์คลับและดิสโกเธคตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปของไนต์คลับ ดิสโกเธค

ไนต์คลับ ดิสโกเธค

ความหมายของบริการไนต์คลับและดิสโกเธค

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคซึ่งกำหนดให้เก็บจากรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือเครื่องเสียง หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง หมายถึง แม้ไม่จัดให้มีที่เต้นรำไว้อย่างชัดแจ้งแต่ปรากฏว่ามีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยในสถานที่แห่งนั้น ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย
นอกจากนี้ สถานบริการที่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย ดังมีรายละเอียดของ สถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ดังนี้
(4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
 (ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
 (ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม
 (ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

คุณลักษณะของบริการ

คุณลักษณะบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ ความหมาย
1 ชื่อสถานบริการ ชื่อที่จดทะเบียนของสถานบริการ
2 มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่ ระบุว่าสถานบริการมีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่
3 มีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการมีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่
4 จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่
5 จัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการจัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่
6 รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ระบุรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธคในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

พิกัดภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
09.01 - ไนต์คลับและดิสโกเธค
(1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง 20 10
(2) รายรับอื่นๆ 20 ยกเว้นภาษี

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธค

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธค เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ภษ 01-12ก แบบรายการภาษีสรรพสามิต
ภษ.01-42ก งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
ภษ.01-44ก แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ

การคำนวณภาษี

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต 

วิธีการคำนวณภาษี

การคำนวณภาษี/ฐานภาษี

การเสียภาษีภาษีตามมูลค่า ให้ถือมูลค่าตามค่าบริการ โดยรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ

ค่าบริการ หมายถึง ต้นทุน + กำไร โดยที่ไม่รวมภาษี
มูลค่า = ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ดังนั้น

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ  + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต

หากยังไม่ทราบค่าภาษีสรรพสามิต แล้วจะคำนวณค่าภาษีได้อย่างไร ?

ดังนั้น จึงแก้สมการเพื่อคำนวณค่าภาษีสรรพสามิต ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษี

กำหนดให้

T = ภาษีสรรพสามิต, A = ค่าบริการ, R = อัตราภาษี, 0.1T = ภาษีเพื่อมหาดไทย

จะได้

T = (A + T + 0.1T)R
T = (A + 1.1T)R
T = AR + 1.1TR
T - 1.1TR = AR
T(1 - 1.1R) = AR
T = AR/(1-1.1R)

ดังนั้น แทนค่าสัญลักษณ์ได้ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = ค่าบริการ  x อัตราภาษี / (1 - (1.1 x อัตราภาษี))

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

ผู้ประกอบการกิจการไนต์คลับและดิสโกเธคสามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ สมมติให้ผู้ประกอบกิจการประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคมีรายรับเท่ากับ 10,000 บาท ต่อเดือน

การคำนวณ รายรับต่อเดือน 10,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต = 10,000 x 10% = 1,000 บาท (1)
ภาษีเพื่อมหาดไทย = 1,000 x 10% = 100 บาท (2)
ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ = (1) + (2) หรือ 10,000 x 11 %
  = 1,100 บาท