ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไนต์คลับ ดิสโกเธค (พรบ. พ.ศ.2560)"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'เข้าชมรายละเอียดของบริการไนต์คลับ ดิสโกเธคตาม...')
 
(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าไนต์คลับ ดิสโกเธค)
 
แถว 1: แถว 1:
 
เข้าชมรายละเอียดของบริการไนต์คลับ ดิสโกเธคตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 [[ไนต์คลับ ดิสโกเธค|คลิกที่นี่]]
 
เข้าชมรายละเอียดของบริการไนต์คลับ ดิสโกเธคตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 [[ไนต์คลับ ดิสโกเธค|คลิกที่นี่]]
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าไนต์คลับ ดิสโกเธค ==
+
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค ==
 
[[File:Night club in Kharkov.JPG|thumb|ไนต์คลับ ดิสโกเธค]]
 
[[File:Night club in Kharkov.JPG|thumb|ไนต์คลับ ดิสโกเธค]]
 
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 17 '''กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ''' ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ค็อกเทลเลาจน์ ให้หมายรวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา
 
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 17 '''กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ''' ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ค็อกเทลเลาจน์ ให้หมายรวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 03:34, 25 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของบริการไนต์คลับ ดิสโกเธคตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค

ไนต์คลับ ดิสโกเธค

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 17 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ค็อกเทลเลาจน์ ให้หมายรวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา

พิกัดภาษีสรรพสามิตบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ) หน่วย อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
ตอนที่ 17 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ
17.01 ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ค็อกเทลเลาจน์ โดยให้หมายรวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา 30 ตารางเมตร 3,000

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบริการไนต์คลับ ดิสโกเธคในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้