03.01(1) ชนิดใช้กับรถยนต์

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 05:58, 19 พฤศจิกายน 2557 โดย Bobobobobo (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เครื่องปรับอากาศชนิดใช้กับรถยนต์

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 15 ร้อยละ 30

ตัวอย่างสินค้าเครื่องปรับอากาศชนิดใช้กับรถยนต์

ที่มา