03.01(2) อื่นๆนอกจาก (1)

รุ่นเมื่อ 05:59, 19 พฤศจิกายน 2557 โดย Bobobobobo (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)

เครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆนอกจาก 03.01(1)

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ ยกเว้นภาษี ร้อยละ 30

ตัวอย่างสินค้าเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆนอกจาก 03.01(1)

ที่มา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 05:59