03.01(2) อื่นๆนอกจาก (1)

เครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆนอกจาก 03.01(1)

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ยกเว้นภาษี ร้อยละ 30

ตัวอย่างสินค้าเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆนอกจาก 03.01(1)

ที่มา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 05:59